18 Ağustos 2009 Salı

ÇED RAPORU

KÖSTEM
ÖZEL SAĞLIK SPOR EKOLOJİSİ
TARIM SANAYİ VE TİCARET
ANONİM ŞİRKETİ

ZEYTİNYAĞI FABRİKASI, RESTORAN, ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ, SATIŞ ÜNİTELERİ, HOBİ ATÖLYESİ, BEKÇİ EVİ, SERA, ŞARAP İMALATHANESİ VE 10 ODALI MOTEL TESİSİ PROJE TANITIM DOSYASI


Hazırlayan
ÖZDİREK ÇEVRE MÜH. MÜŞ. TURİZM
İNŞ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
PROJE SAHİBİNİN ADI KÖSTEM
ÖZEL SAĞLIK SPOR EKOLOJİSİ TARIM SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ


ADRESİ UZUNKUYU KÖYÜ, KUŞALANI MEVKİİ
URLA – İZMİR

TELEFON VE FAKS


PROJENİN ADI ZEYTİNYAĞI FABRİKASI, RESTORAN, ZEYTİN İŞLEME TEKNOLOJİLERİ MÜZESİ, SATIŞ ÜNİTELERİ, HOBİ ATÖLYESİ, BEKÇİ EVİ, SERA, ŞARAP İMALATHANESİ VE 10 ODALI MOTEL TESİSİ


PROJE BEDELİ

PROJE İÇİN SEÇİLEN YERİN AÇIK ADRESİ UZUNKUYU KÖYÜ, KUŞALANI MEVKİİ
URLA – İZMİRY X
500 118 108 500 118 108
461095
461087
461136
461169
461167 461165
461168
461193
461192 461067
461064
461167
461169 4240030
4239930
4239915
4239925
4239938 4240006
4239933
4239935
4240007 4240062
4240032
4240028
4240046
EK II 23.a LİSTESİ (BİTKİSEL HAM YAĞ VEYA RAFİNE YAĞ ELDE EDEN TESİSLER)

EK II 23.c LİSTESİ (TARIM, ORMAN, SU KÜLTÜRÜ VE GIDA, BİTKİSEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ İLE İLGİLİ PROJELER, FERMANTASYON İLE ALKOLLÜ İÇKİ ÜRETEN TESİSLER VEYA MALT TESİSLERİ

PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADI
ÖZDİREK ÇEVRE
MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK TURİZM İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORUNU HAZIRLAYAN KURULUŞUN ADRESİ, ELEFON VE FAKS
SSK BLOKLARI C BLOK NO:12/329
KONAK – İZMİR
TEL : 0 232 489 43 43

FAK : 0 232 489 43 43
PTD/ÇED RAPORU/NİHAİ ÇED RAPORU SUNUM TARİHİ

OCAK 2009
İÇİNDEKİLER

1.a. Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Personel Sayısı 3
1.a.1. Projenin İş Akım Şeması ve Anlatımı 3
1.a.2. Kapasitesi 4
1.a.3. Kapladığı Alan 4
1.a.4. Teknolojisi 4
1.a.5. Çalışacak personel sayısı 5
1.b. Doğal Kaynakların Kullanımı 5
1.c. Atık Üretimi 5
1.c.1. Atık Sular 5
1.c.2. Katı Atıklar 6
1.c.3. Emisyonlar 6
1.c.4. Gürültü 7
1.c.5. Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri 7
1.ç. Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski 8
1.d. Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler 8
1.d.1. Atıksular 8
1.d.2. Katı Atıklar 9
1.d.3. Emisyonlar 9
1.d.4. Gürültü 9
2. PROJENİN YERİ 10
2.a. Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi 10
2.a.1. Mevcut Arazi Kullanımı 10
2.a.2. Bölgenin Florası 11
2.a.3. Bölgenin Faunası 12
2.a.4. Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler 13
2.a.5. Doğal Afet Durumu 14
2.a.6. Emniyet tedbirleri 15
2.a.7. İlk yardım 15
2.b. Duyarlı Yöreler 15
3. PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ 16
SONUÇLAR 16
E K L E R 20
KAYNAKLAR 21
1. PROJENİN ÖZELLİKLERİ
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkiinde yer alan 500 parselde 21.10.2002 tarih ve 11026 sayılı Valilik Oluru ile onanan Mobilya Fabrikası amaçlı Mevzi İmar Planında tadilat yapılarak, ilave edilen 108 ve 118 parsellerle birlikte ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
Bahse konu arazi Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü’nün 24.11.2005 tarih ve 4325–17117–83273 sayılı talimatının 3. maddesi gereği, 5403 sayılı ‘Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 13. maddesinin 2. fıkrası ile 25.03.2005 tarih ve 25766 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ‘Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik’in 9. maddesine göre 12.921 m2 kuru marjinal tarım arazisinin(KTA) tarım dışı amaçla kullanılması uygun görülmüştür.
Söz konusu faaliyet ile ilgili olarak yapılması planlanan zeytinyağı fabrikasının ÇED Yönetmeliğinin Ek II Liste 23.a.( Bitkisel ham yağ veya rafine yağ elde eden tesisler) maddesinde, şarap imalathanesinin ise Ek II Liste 23.c.( Fermantasyon ile alkollü içki üreten tesisler veya malt tesisler) maddesinde yer almaktadır.
Söz konusu faaliyet ile ilgili olarak dosyasında yapılan incelemede; zeytinyağı üretim faaliyetinin 7.2.1993 tarih ve 21489 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ÇED Yönetmeliği ÇED Ön Araştırması Uygulanacak Faaliyetler Listesinde yer alması nedeniyle aynı yönetmelik çerçevesinde değerlendirilmesi sonucunda 10.10.1996 tarih ve 98/196/8 Nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile sözkonusu alanda sadece zeytinyağı fabrikası için Çevresel Etkileri Önemsizdir kararı alınmıştır. Ancak, 23.07.1997 tarih ve 23028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ÇED Yönetmeliğinin 26. maddesinde Faaliyet hakkında verilen Çevresel Etkileri Önemsizdir kararının geçerlilik süresi 3 yıldır denilmekte olup, faaliyetin ilgili Mahalli Çevre Kurulu Kararı tarihinden itibaren faaliyet göstermemiş olması nedeni ile Çevresel Etkileri Önemsizdir kararının geçerlilik süresi dolmuştur.
500 nolu parsel üzerinde, 7.671 m2 yüzölçümüne sahip, boş halde, daha önce mobilya fabrikası olarak kullanılan, 3.045 m2 kapalı alana sahip fabrika binası bulunmaktadır. 3.098 m2 yüzölçümüne sahip 108 nolu parsel ile 2.152 m2 yüzölçümüne sahip 118 nolu parselin boş ve arazi vasfında bulunmaktadır. Her üç parselinde mülkiyeti Köstem Özel Sağlık Spor Ekolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne aittir. Bu üç parselin ifrazı yapılarak tek parsel olarak birleştirilecektir.
Söz konusu parselin bulunduğu alan herhangi bir Doğal veya Arkeolojik Sit Alanında kalmamaktadır.
Tesisimizin kurulacağı parselin en yakın yerleşim yeri olan Kuşçular Köyü’ne uzaklığı yaklaşık 600 m, Urla ilçe merkezine 5 km’dir. Tesisin İl Merkezi’ne uzaklığı ise 40 km’dir.
Tesisin kurulacağı yerin yakın civarı zeytin ağaçları ve üzüm bağları ile çevrilidir. Bölgede zeytincilik yapıldığı için üretimin taşıma yapılmadan bölgede gerçekleştirilmesi uygun görülmüştür. Tesisin zeytin üretim kapasitesi 120 ton/ yıl’dır.
Projenin özelliklerinde aşağıda verilen hususlar göz önüne alınmalıdır.1.a. Projenin İş Akım Şeması, Kapasitesi, Kapladığı Alan, Teknolojisi, Personel Sayısı
1.a.1. Projenin İş Akım Şeması ve Anlatımı
Salamura üretimi ile ilgili iş akım şeması ve açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Proses İş Akım Şeması
1. HASAT VE TAŞIMA
Zeytin üretiminde zeytin meyvesinin hasat olgunluğu ve hasat şekli çok önem arz etmektedir. Yeşil zeytine işlenecek meyveler mat yeşil rengin parlak yeşil renge döndüğü aşamada hasat edilir. Erken hasat edilen meyvelerin rengi işlendikten sonra da mat kalır. Zeytinin çekirdekten ayrılması kolay olmaz ve tüketici tarafından kabul görmez. Meyve olgunluğu daha ileri seviyelerde olursa da bu kez güneş etkisiyle meyve uçlarında morarma görülür. Bu da ürün kalitesini düşürür. Genel olarak geleneksel yolla da zeytinin hasat olgunluğu bilinebilmektedir. Bu amaçla zeytin tanesi enine tam ortadan ikiye bölünmekte ve iki kısmın birbirinden elle ayrılması sağlanmaya çalışılmaktadır. Eğer tanede et kısmı çekirdekten kolayca ayrılabiliyorsa o tanenin hasat olgunluğu gelmiş demektir.
Ege bölgesinde eylül ayı sonrasında, Marmara bölgesinde ise ekim ayı ortalarında hasat yapılmaktadır. Hasat edilen zeytin meyveleri genellikle 20 kg kapasiteli kasalar içinde işletmeye sevk edilirler. Genel olarak kasaların derin olması istenmez. Çünkü çok derin kasalarda alt taraftaki zeytinin ezilme olasılığı artmaktadır.
2. SEÇİM VE SINIFLAMA
Yeni hasat edilen zeytinler bekletilmeksizin seçim ve sınıflama işlemine alınırlar. Hareketli bantlar üzerinden geçirilen zeytinlerden çöp, yaprak gibi yabancı maddeler ayrılır. Ayrıca renk bakımından uygun olmayan zeytinler ve hasarlı meyveler seçilerek ayrılır. Daha sınıflama eleklerine alınan zeytiniler büyüklüklerine göre arılarak ayrı ayrı işleme alınırlar. Sınıflama işlemi özellikle alkali ile acılığı giderme işleminde çok önem arz etmektedir. Bunun sebebi şudur; eğer zeytin taneleri homojen irilikte olmaz ise etkin bir acılığı giderme işlemi gerçekleştirilemez. Büyük taneler ile küçük tanelere alkali çözeltisinin nüfuz hızı ve süresi farklı olacaktır. Acılığı giderme işlemi için belirlenen süre dahilinde küçük tanelerin acılığı tam giderilmiş olabilirken büyük tanelerin aynı sürede acılığı giderilmemiş olabilmektedir. Bu açıdan homojenlik oldukça önem arz etmektedir.
3. ACILIĞI GİDERME
Yeni hasat edilmiş olan zeytinler bünyelerinde bulunan bazı bileşiklerden dolayı acı karakterdirler. Bu durumda tüketilmeleri imkan dahilinde değildir. Zeytinde acılık “oleuropein” adında bir glikozit yapılı bileşikten ileri gelmektedir. Alkali ile muamele edilerek acılık ortadan kaldırılır. Acılığı giderme işleminde kullanılacak kostiğin konsantrasyonu zeytin çeşidine, olgunluk derecesine ve sıcaklığa bağlı olarak değişir. Genelde % 1-2 oranında kullanılır. Zeytinin alkaliden zarar görmemesi için bir kap içine zeytinler üstte 8-10 cm kostik tabakası kalacak şekilde çözeltiye bırakılır. Zeytinler kesinlikle hava ile temas etmemelidir. Aksi takdirde renk kararır, parlaklık gider ve kalite bozulur. İşlemden 4-5 saat sonra zeytinden örnek alınır. Çekirdeğe paralel kesit alınır. Kesit yüzeyi havaya maruz bırakılır. Üzerine %1’lik fenolftaleyn damlatılır. Hava temasında kararan yüzey fenolftaleyn damlatılınca pembe renk verir. Bu pembeleşme zeytinin kesit yüzeyinin 2/3’lük kısmına tekabül ettiğinde işleme son verilir. Çünkü zeytinde bir miktar acılık hoşa gider ve istenir.
4. YIKAMA
Yeterli düzeyde acılığı giderilen zeytin kabından alt musluk açılarak kostik boşaltılıp bu arada üst musluk açılarak temiz su zeytin kabına verilir. Böylece zeytinlerin hava ile teması engellenir. Tüm çözelti boşaltıldıktan sonra tamamen su ile doldurulur ve bir iki gün her 4-5 saatte su değiştirilerek tanedeki alkali çözelti giderilmeye çalışılır.
5. SALAMURAYA KOYMA VE FERMENTASYON
Acılığı giderilen yıkanan zeytinler asitten zarar görmeyecek fermentasyon kaplarına bırakılırlar. Bunun için kaba bir miktar %7.5 tuz içerikli salamura alınır ve daha sonra zeytinler konulur ve tekrar tüm kap salamura ile doldurulur. Fermentasyon genellikle ya doğal yöntemle ya da saf laktik asit starter kültürü aşılanarak yapılır. Doğal fermentasyon çok risklidir çünkü acılığı giderme sırasında uygulanan kostik laktik asit bakterilerinin büyük ölçüde zarar görmesine neden olur. Bunun için genellikle fermentasyon devam eden salamura suyunda bir miktar alınıp aşılama yapılır ancak en uygun olanı %3-5 oranında saf laktik asit starteri kullanılmaktadır. Fermentasyon sırasında oluşan laktik asit hem ürünü korur hem de ürüne hoşa giden tadı kazandırır. Fermentasyon için en uygun sıcaklık 20-22 oC’dir ve hiçbir zaman 25 oC’yi geçmemelidir. Fermentasyon sıcaklığa bağlı olarak aşılama yapılıp yapılmamasına göre ve teknik işlemlere göre 1,5-2 ay sürebilir. Fermentasyon sırasında izlenmesi gereken en önemli husus yüzeyde zar oluşmamasıdır. Bu zar bozucu maya, küf ve bakteriler tarafından meydana getirilir. Bu mikroorganizmalar havalı ortamda gelişen canlılardır. Bunu önlemek içinde havayla teması kesmek gerekir.
6. SATIŞA HAZIRLAMA VE PAKETLEME
Fermantasyonu biten zeytinler parlak sarı renk, hoşa giden koku ve gevrek bir yapı kazanmıştır. Çekirdeği kolayca meyvesinden ayrılabilir. Zeytinin konacağı taze salamura ortamında asitlik gerekiyorsa, laktik asit veya sitrik asitle %0,5 olacak şekilde ayarlama yapılır. Tuz oranı %4 olacak şekilde tuzlama yapılır. İstenirse limon dilimleri ile aromatize edilebilir. Yıkanmış zeytinler kavanoz veya tenekelere konularak ve de hazırlanan taze salamura ile doldurularak paketlenir. Bazı durumlarda 75 oC’de 15 dk pastörize edildikten sonra satışa sunulur.

Zeytinyağı üretimi ile ilgili iş akım şeması ve açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Proses İş Akım Şeması

Zeytin bunkerine getirilen zeytinler buradan makineye taşınırlar ve ilk aşamada yıkanırlar. Yıkanan zeytinler kırıcıya aktarılarak zeytinin kırılması sağlanır. Daha sonra malaksöre aktarılan zeytinler yoğurulduktan sonra yağ çıkarma ünitesinde zeytin sıkılır ve pompayla seperatöre aktarılır burada zeytinyağı ve prina ayrılır. Makineden çıkan mamüller kaplarda toplanarak satışa sunulur.
1.1.a. Zeytin taşıma bandı ve yaprak aspiratörü
Zeytin 1200 x 1200 mm ebadındaki tamamı 304 krom malzemeden yapılmış konveyör bant bunkerine dökülür. Konveyör bant şasesi tamamı 304 Krom malzemeden bakım gerektirmeyecek şekilde yapılmış olup alt tamburdan vidalı gerdirme sistemine sahiptir. Konveyör bant, ön tamburdan akuple bir motor-redüktör grubu ile çalışma yerindeki konumuna göre sağ veya sol tarafından çalıştırılmaktadır. Bant lastiği; gıda tüzüğüne uygun 400 mm genişliğinde 3 mm kalınlığında v tırnaklı ve beyaz renk pvc malzemeden yapılmıştır. Konveyör bandın tahrik tarafına yerleştirilen gövde ve kanatları 304 Krom malzemeden yapılmış yaprak aspiratörü, zeytin içindeki yaprak ve benzeri hafif maddeleri ayırır.
Konveyör bant 5500 mm uzunluğunda, 20 m/da hızında ve 4 ton/saat kapasitelidir

1.1.b. Zeytin yıkama ünitesi
Konveyör bantta yaprakları ayrıştırılmış olan zeytin üzerindeki gliserin, kum demir gibi ağır maddelerin temizlenmesi için yıkama ünitesinin yıkama haznesine dökülür. Basınçlı su ile yıkanan zeytin yine basınçlı su yardımı ile hareket ederek ön kısımda bulunan vibrasyonlu eleğe gelir. Burada suyundan ayrılan zeytin kırıcı beslenme bunkerine dökülür.
Zeytin yıkama ünitesinin tamamı 304 Krom malzemeden yapılmıştır. Yıkama ünitesinin içindeki su bir devir daim pompası vasıtasıyla sürekli çevrilmektedir. Su içerisindeki çamur ve benzeri maddelerin pompaya gitmesini engellemek için su dolum haznesi 2 bölüm halinde yapılmış ve su taşıma yöntemi ile devir daim pompasına verilmiştir. Vibrasyonlu elek altında bulunan çekmece yardımıyla elekten düşen yaprak vb. pislikler kolayca temizlenebilmektedir. Ayrıca su dolum haznesinin temizlenebilmesi suyunun boşaltılabilmesi için alt tarafta kapak vardır.

1.1.c. Zeytin besleme helezonu ve kırma ünitesi
Zeytin kırma ünitesi; besleme bunkeri, besleme helezonu ve kırıcı olmak üzere üç kısımdan oluşmuştur. Yıkanmış zeytin 304 Krom malzemeden yapılmış besleme bunkerine dökülür. Gövdesi mili ve kanatları krom malzemeden yapılan besleme helezonu, çekiçleri ve eleği krom malzemeden yapılmış kırıcıda et ve çekirdek ayırt edilmeyecek incelikte kırılarak hamur haline gelen zeytinler, kırıcı çekicinin yapmış olduğu sirkülasyon sayesinde içersinde bulunan "alkol"ü de uçurarak (ki bu sayede yağda oluşacak acılığı önler) yönlendirici kapak sayesinde isteğe bağlı olarak hazmur hazırlama ünitesinin (Malaksör) sağ ve sol haznelerine düşer.
Zeytin kırma ünitesi 4.5 ton/saat kapasitelidir.

1.1.d. Malaksör (Hamur hazırlama ünitesi)
Malaksör, gövde, karıştırıcı helezonları, kapakları 304 Krom malzemeden yapılmış her biri 800 kg hamur depo edebilen, aralarında geçiş bağlantıları olan ve içinde sıcak su sirkülâsyonu sağlanabilmesi için iki kat olarak tasarlanmış 6 gözden oluşmaktadır. Gözlere alınan zeytin hamuru malaksörün dış civarında devir daim edilen sıcak su vasıtasıyla 20 dakikada 40 °C sıcaklığa ulaşır ve karıştırıcı helezon vasıtası ile olgunlaştırılır. Yağ veriminin sağlanması için mutlaka 20–25 dakikalık olgunlaştırma süresi sağlanmalıdır.
Kırıcıdan gelen hamurun alındığı gözlerde bulunan havalandırma boruları sayesinde karıştırma esnasında oluşan buhar dışarıya atılır.
Kullanılması, müşteri mallarının takip edilmesi, temizliği kolay olan malaksör 4,8 ton/saat kapasitelidir.

1.1.e. Hamur pompası ve vibrasyon eleği
1.1.e.1. Hamur Pompası
Malaksörde olgunlaşan zeytin hamuru, Krom malzemeli gövdeden ve helezondan oluşan, motoru ABB invertörlü hız kontrol sistemi ile kontrol edilen lastik pompa tarafından dekantöre pompalanır.
Hamur pompası 4.5 ton/saat kapasitededir.

1.1.e.2. Vibrasyon eleği
Dekantörden çıkan yağın toplanıp sevk edildiği bir hazne ve yağdaki tortuları süzen vibrasyonlu elekten oluşur. Tamamı krom malzemeden yapılmıştır. Yağ, vibrasyonlu (titreşimli) elek üzerine düşer. Burada tortuları ayrıldıktan sonra alt haznede toplanır. Buradan da bir pompa vasıtasıyla mikromize tortuları ayrıştırılmak üzere seperatöre gönderilir.

1.1.f. Dekantör (Yağ çıkarma Ünitesi)
Saate 300 kg. kapasitelidir. 430 krom malzemeden yapılmış tamburun içersinde yine 58 rockwell sertleşmiş krom malzemeden imal edilmiş bir helezon bulunmaktadır. Yağın ve prinanın temas ettiği yüzeyler krom malzemeden tasarlanıp hazırlanmıştır. Entegral ekolojik sistemi sayesinde su sarfiyatı yok denecek kadar azdır (Sadece çalışmaya başlarken tambur içine alınan 100 - 200 litre su vardır. Buna karşılık emsal makineler takribi 650 - 900 litre /saat kadar tüketilirler.)
Zeytin hamuru; dekantör tamburu ve özel şanzıman sayesinde tamburla arasında devir farkı yaratılan tambur içi helezonla takribi 8 atü'lük bir basınçla 12 metre taşınarak merkezkaç kuvvetiyle sıkılır. Bu sistem sayesinde zeytin içindeki moleküller parçalanmadığı için alınması zor olan "sızma yağı" emsalinde yağ elde edilmektedir.
Makinelerde ihtiyaç duyulan; günde takribi 15 Ton (60 günlük sezonu olan yerlerde sezonda takribi 900 ton) su tüketiminden, bu suyu ısıtmak için kullanılan yakıttan, bu atık suyu depolamak için yapılacak havuzların masrafından ve havuzlar için gereken alandan tasarruf etmiş olursunuz.
Dekantörden çıkan prinada kalan yağ oranı yapılan test sonucu %2,2 ila %3,5 arasında belirlenmiştir.

1.1.g. Separatör (Filtre ünitesi)
Krom tamburdan ve yağ çıkışlarından oluşur. Yağın içerisindeki suyun alındığı, mikromize tortuların ayrıştırıldığı ve yağın filtre edildiği ünitedir. Santrifüj kuvvet sistemi ile çalışan Seperatör patlatma sistemi sayesinde kendi kendini temizlemektedir. Bu da sökme ve temizlemeden kaynaklanacak işgücü ve zaman kaybını ortadan kaldırmaktadır. Seperatörden çıkan yağ "natürel" olarak tüketime hazır hale gelmektedir.


1.1.h. Muhtelif helezonlar
Helezonlu konveyörler sistemden çıkan prinayı bina dışına sevk edilmesi ve bina dışında yığın hale getirilmesi için dizayn edilmiştir. Her iki konveyörde de tahrik, motor-redaktör grubu tarafından yapılmaktadır.
1.1.ı. Sıcak su kazanı ve armatürleri
Sıcak su kazanı ve kuru prina yakma ünitesinden oluşmaktadır. Termostatik kontrol sayesinde zahmetsiz bir kullanım sağlar. Otomatik olarak kuru prinayı yakar ve saate 120.000 - 150.000 kalori elde etmenize yardımcı olur. Takribi prina tüketimi (hava sıcaklığına olarak değişim gösterir.) saate 25-30 Kg'dir. Banyolar dahil tüm tesisin sıcak su tüketimine cevap verir.

Şarap Üretim Tesisi ile ilgili iş akım şeması ve açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Proses İş Akım ŞemasıFaaliyet üzümün işletmeye getirilmesi ile başlamaktadır. Bağlarımızdan ve üreticilerden yaş olarak alınan üzüm işletmeye geldikten sonra bekletilmeden ve başka bir işleme tabi tutulmadan sap ayırma makinelerine alınır. Sap ayırma işleminden önce yıkama, ilaçlama vb. işleme tabi tutulmaz. Sapları ayrılan üzüm sıkma makinesine alınarak parçalanır. Buradan fermantasyon tanklarına alınır ve şarap oluşumunun gerçekleşmesi için saf maya ilavesi yapılır. Fermantasyon sürecinde düzenli olarak ısı ve alkol oluşumu kontrol edilir. Şarap üretimi tamamen üzüm suyu ile olduğundan üretim için su kullanılmaz. Fermantasyon yaklaşık 20 gün sürer. Fermantasyon bittikten sonra soğutma cihazına gönderilerek soğutulur ve hemen durultma işlemi uygulanır. Durultulan şarap çeşitli filtrelerden geçirilerek katkı maddeleri ilave edilir. Katkı maddeleri SO2, Meta Tartarik Asit ve K-Sorbat’tır. Gözlem tankına alınan şarap olgunlaşınca dolum tankına, buradan dolum ünitesine alınarak şişelenir ve paketlenir. Şişeleme işlemi otomatik makineler yardımı ile yapılmaktadır.

Sabun Üretim Tesisi ile ilgili iş akım şeması ve açıklaması aşağıda yer almaktadır.
Proses İş Akım Şeması

Sabunun Üretimi
Sabun ilk olarak içyağı, yer fıstığı yağı, palmiye özü yağı, hindistan cevizi yağı, zeytinyağı vb. gibi yağlı maddelerden elde edilen yağ asitleri ile sodyum tuzlarının tepkimesinden oluşur. Yağlı madde karışımının seçimi, yerel ekonomik koşullara ve üründe bulunması istenen ( kir sökme, köpürme ve yüzey ıslatma, yumuşaklık verme vb. ) özelliklere göre yapılır. Klasik sabun üretimi şu dört evreden oluşur: sabunlaşma, yıkama, pişim, sıvılaştırma.
Sabunlaşma evresi sodyum hidroksitle kimyasal bir tepkimenin gerçekleştirilmesine dayanır; Yıkama aşamasında sabun üretiminin önemli bir yan ürünü olan gliserol ayrılır ve sabun tek başına elde edilir; Pişim sabunlaşmayı sağlar; Sıvılaştırmaysa sabunun daha sonra kolayca kullanılabileceği fiziksel bir biçime sokulması işlemidir.
Sabuncu ustasının uzun bir çıraklık dönemi boyunca görgü yoluyla öğrenerek uyguladığı bu farklı aşamalardaki kimyasal tepkimeler, yapılan araştırmalarla anlaşılmış, dolayısıyla bunların denetim altına alınması sağlanmıştır. Günümüzde bu sürecin tamamı çok iyi bilinmektedir; bu dört evrenin genellikle otomatik ve en iyi biçimde kesintisiz olarak uygulanması, modern sabunculuğun temelini oluşturur. Bu aşamalardan sonra sıvı sabun, tüketicilerin kullandığı parça sabunlara dönüştürülür. Bitirme denen bu son aşama kurutma, yoğurma, kalıplama, kesme, markalama ve nihayet ambalajlama işlemlerini kapsar.
Yoğurma sırasında sabuna kendi özelliklerini ürüne aktaran dolgu maddeleri, talk pudrası, parfümler, boyar maddeler, deodorantlar vb. gibi katkı ürünleri ilave edilir. Bu maddelerin türleri ve miktarları, elde edilen ürünün kullanım amacına ( el sabunu, tuvalet sabunu bakteri öldürücü sabun vb. ) göre değişir. Son yıllarda çamaşır makinelerinde kullanılmak üzere özel toz sabunlar geliştirilmiştir.
Karmaşık formüllü bu tür sabunlar, patent hakları ile koruma altına alınmışlardır. Bu ürünlerin bileşiminde sabunun yanı sıra ayrıca, sudaki kireç taşıyla oluşan kireçli sabunları dağıtan etkenlerle çamaşırın sertleşmesine yol açan bu kireçli sabunların çamaşır üzerine çökmesini önleyen etkenler bulunur. Günümüzde petrol türevlerinden elde edilen klasik deterjanlarla bu yeni toz sabunlar arasında yoğun bir rekabet sürmektedir.
Türkiye' de, sabun üretimi oldukça eski tarihlere dayanmakta, resmi kayıtlara göre XIX. yüzyıl başlarında Antakya' da taş kazanlarda sabun yapıldığı bilinmektedir. Günümüzde ise, birkaç büyük tesis dışında sabun üretimi, çok dağınık ve küçük kapasiteli imalathanelerde yapılmaktadır. Öte yandan sabunun önemli hammaddelerinden sudkostikin büyük bir bölümü yurt dışından sağlanmaktadır.
1.a.2. Kapasitesi
Tesisin yıllık zeytin işleme kapasitesi 600 ton/yıl olacaktır. İşlenen zeytinden % 20 oranında zeytinyağı üretildiği düşünüldüğünde; zeytinyağı üretim kapasitesi 120 ton/yıl olacaktır. Tesisimizde yılda 100 gün ve günde 8 saat üretim yapılacaktır.


Zeytinyağı Üretim Yöntemleri
Presleme 3.Faz 2.Faz
Zeytin Kg 100 100 100
Su L 30 100-120 10-20
Zeytinyağı Kg 20-21 20-21 20-21
Karasu L 65-75 110-140 10-20
Pirina Kg 30-35 45-60 50-60
(Pirina+Karasu)
Kaynak: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü “1.Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı” Bildiriler Kitabı (07-09.06.2002)

Zeytinyağı Tesisi Ekipman Listesi

Ekipman Adı Adet Kapasite ya da Gücü
Zeytin taşıma bandı 1
1
1
1 Ton/h
Zeytin yıkama makinesi 1 1 Ton/h
Besleme helezonu 1 1 Ton/h
Kırıcı 1 0.75 Ton/h
Malaksör 1 1,02 Ton/h
Dekantör 1 100 Kg
Pirina helezonu 1 20 Kg/h
Yağ pompası 1 0,15 Ton/h
Seperatör 1 0,15 Ton/h
Sıcak su kazanı 1 0,24 KW
Şarap Üretiminde kullanılacak makinelerin ve tankların kapasiteleri aşağıda yer almaktadır. Ancak; şarap üretiminde kullanılan üzümden şarap elde etme oranı 1 ton üzüm≈0,75–0,80 ton şarap civarındadır. 1 ton üzümden yaklaşık olarak 750–800 şişe şarap üretilebilmektedir. Tesiste işlenmesi planlanan üzüm miktarı yaklaşık 25 ton’dur. Bu durumda tesisimizde yıllık şarap üretimi 20 ton (ortalama % 80) olacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün ve günde 8 saat üzüm sıkımı yapılacaktır. Buna göre günlük kapasite 1 ton olacaktır.
(Kaynak: Şarap Teknolojileri Kitabı, Prof. Dr. Nihat Aktan, Dr. Hatice Kalkan, 2000 Ankara)
Şarap Üretim Tesisi Ekipman Listesi
Makineler Adet Kapasiteleri
Sap ayırma ve parçalama makinesi 1 5 ton/h
Pres 1 2 ton/h
Pompa 1 4 ton/h
Kizelgur filtresi 1 2 ton/h
Soğutucu 1 1 ton/h
Filtre 1 1 ton/h
Tam otomatik şişeleme makinesi 1 750 adet/h
Fermentör 4 1000 L/adet
Dinlendirme Tankı 2 3000 L/adet
Dinlendirme Tankı 3 1000 L/adet
Servis Tankı 1 250 L
Meşe Fıçı 30 225 L/adet


Sabun Üretim Tesisi Ekipman Listesi

EKİPMAN ADET KAPASİTE
Su Pompası 1 1.5 HP
Kaynatma Kazanları 1
Sabun Kazanı 1
Depo Kazan 1
1.a.3. Kapladığı Alan
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkiinde yer alan 500 parselde 21.10.2002 tarih ve 11026 sayılı Valilik Oluru ile onanan Mobilya Fabrikası amaçlı Mevzi İmar Planında tadilat yapılarak, ilave edilen 108 ve 118 parsellerde ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
500 nolu parsel üzerinde, 7.671 m2 yüzölçümüne sahip, boş halde, daha önce mobilya fabrikası olarak kullanılan, 3.045 m2 kapalı alana sahip fabrika binası bulunmaktadır. 3.098 m2 yüzölçümüne sahip 108 nolu parsel ile 2.152 m2 yüzölçümüne sahip 118 nolu parselin boş ve arazi vasfında bulunmaktadır. Her üç parselinde mülkiyeti Köstem Özel Sağlık Spor Ekolojik Tarım Sanayi ve Ticaret A.Ş.’ne aittir.
1.a.4. Teknolojisi
Zeytinyağı üretimi esnasında kullanılacak teknoloji 3 fazlı kontinü zeytinyağı üretim sistemdir. Bu sistem ekolojik bir sistemdir. Tüm işlemler otomatik olarak makineler tarafından gerçekleşmektedir.
Zeytin bunkerine getirilen zeytinler buradan makineye taşınırlar ve ilk aşamada yıkanırlar. Daha sonra malaksör adlı bölüme aktarılarak zeytinin kırılması sağlanır. Bir sonraki aşamada yağ çıkarma ünitesinde zeytin sıkılır ve pompayla seperatöre aktarılır burada zeytinyağı, prina ve zeytin karasuyu ayrılır. Makineden çıkan mamüller kaplarda toplanarak satışa sunulur.
Şarap Üretiminde yapılan işlemin temelini fermantasyon oluşturmaktadır. Fermantasyon işlemi bakteri üretimi ve bakteri faaliyetlerine bağlı bir işlemdir. Bu işlem için özel bir teknoloji, doğal kaynak, makine, hammadde, ara katkı maddesi, tehlikeli, zehirli, parlayıcı ve patlayıcı madde kullanılmayacaktır. İşletmede fermantasyon işlemi için üzüm suyu çıkarılması, bakterilerin yaşaması ve verimli şekilde üremesi, şişeleme ve sevkiyata hazırlama işlemi gerçekleştirilecektir.
Fermantasyon işlemi saf maya ilavesi ile oluşmaktadır. Tesisteki ekipmanın büyük kısmı hammaddenin fermantasyonu ve fermente olmuş alkollü içkinin satışa hazırlanması amacı ile kullanılmaktadır. Soğutucu cihazı ise 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devridaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır.
1.a.5. Çalışacak personel sayısı
Tesiste işletme aşamasında idari personel dahil yaklaşık 5 kişi çalışacaktır.
1.b. Doğal Kaynakların Kullanımı
Urla ilçesinde en önemli gelir kaynaklarının başında tarım ve balıkçılık faaliyetleri gelmektedir. Bölgede zeytincilik ve bağcılık önemli tarım faaliyetleridir. Tesisin kurulacağı alanın yakın civarı da zeytin ağaçları ve üzüm bağlarıyla çevrilidir.
Tesiste işletme aşamasında zeytinin yıkanması ve personelin günlük ihtiyaçları amacıyla yeraltı suyu kullanılacaktır. Günlük ihtiyaçlar için (5 kişi) 5 ton/gün suya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.
İşletmede makineler elektrik enerjisi ile çalışacaktır.
İşletmede zeytin hamurunun eldesi, ısıtılması ve bu sıcaklıkta tutulması için buhar kazanında prina kullanılacaktır. Proseste saatte yaklaşık 30 kg prina yakılması planlanmaktadır. Yılda yakılacak prina miktarı 24 ton olacaktır.
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği’ne göre durumuna uygun olarak Ek 8.7.25 maddesine göre Emisyon iznine tabi değildir. Ancak Yönetmeliğin 22 ve 23. maddelerinde belirlenen izne tabi olmayan tesisler için gerekli kriterlere uyulacaktır.
Urla İlçesinde en önemli gelir kaynaklarının başında bağcılık ve balıkçılık gelmektedir. Tesisimizde şarap üretimi yapılacak olması bölgede ön planda olan bağcılığı da teşvik edecektir.
Tesiste işletme aşamasında suya ihtiyaç duyulmayacaktır. Şarap üretimi üzüm suyunun fermantasyonu ile olmaktadır. Fermente işlemi doğal bakteri üremesi ile gerçekleşmektedir.
Bu bakteriler üzümün üstündeki bakterilerden oluşmaktadır. Bu sebeple üzüm yıkanmadan sıkılmaktadır. Yıkanarak sıkılan üzümlerde bakteri olamadığından şarap oluşmamaktadır.
Personelin günlük kullanma suları yeraltı suyundan karşılanacaktır. Günlük ihtiyaçlar için inşaat aşamasında (3 kişi) yaklaşık 0,6 m3/gün ve işletme aşamasında (2 kişi) 0,4 m3/gün suya ihtiyaç duyulacağı öngörülmektedir.
İşletmede ısınma amaçlı soba kullanılacaktır yakıt olarak kömür tüketilecektir. Makineler elektrik enerjisi ile çalışacaktır.
1.c. Atık Üretimi
1.c.1. Atık Sular
İşletmede yeraltı suyu kullanılacaktır. İçme ve kullanma suları sonucunda oluşan atıksular sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Zeytin Üretiminde zeytinin yıkanması amacıyla kullanılan su sızdırmaz fosseptikte depolanacaktır. Üç fazlı çalışacak olan tesisimizde zeytinyağı üretimi sonucu zeytin karasuyu oluşacaktır. Tesiste yılda 600 ton zeytin işleneceğinden yılda 600 tonda atıksu oluşacaktır. Oluşan bu atıksu ise 108 nolu parsele yapılacak olan sızdırmaz buharlaştırma havuzuna gönderilecektir.
Sabun üretiminde prosesten kaynaklanan atıksulardan sabun kazan yıkama suları ile rafinasyon atık suları tamamı sabun üretimin de kullanılacaktır, sabun kendi bünyesine alabildiği kadar su alır, pişirme sırasında da buharlaşmayla birlikte su yok olur ki bu nedenle mümkün olduğu kadar atık su olarak verilmeyecektir.
1 adetx0.58 ton= 0.58 ton kapasiteli kazan yaklaşık 5 günde bir yıkanacaktır. Tankların basınçlı suyla yıkanmasında birebir su kullanıldığı düşünülürse;
0.58 ton/ 5 gün= 0.115 ton/gün kazan yıkama suyu oluşacaktır. Tesisimizin şarap üretim bölümünde ise soğutma tankında su kullanılacaktır. Soğutucu cihazı 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devirdaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır. Bu sebepten dolayı soğutma suyu miktarı 1 tonluk temiz su ile sınırlıdır. Bu kısımdan atıksu oluşmayacaktır.
Bununla birlikte ihtimali düşük olsa da şarabın bozulması söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda bozulan şarap sirke olarak piyasaya sunulacaktır.
Yıkama suyu olarak da yer ve ekipmanın yıkanması sonucunda atıksu oluşacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün çalışılacağından ve projenin iş akım şemasında da bahsedildiği üzere şarap üretimi esnasında üzümün suyla temas etmemesi gerektiğinden; çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yer ve ekipmanın yıkanması söz konusu olacaktır. Bu aşamadan kaynaklanacak 2 ton/yıl atıksu miktarı da sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Tesiste atıksu oluşumu işletme aşamasında gerçekleşecektir. Bu aşama için ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Tesiste çalışacak personel sayısı 5 kişi olacaktır, atıksu ile ilgili kabuller aşağıda görülmektedir.
Çalışan işçi sayısı :5 kişi
Kişi Başına Düşen Günlük Su Kullanımı : 160 lt/gün
Günlük Toplam Su Kullanımı : 0.8m3/gün
Kullanılan Su/ Atıksu Oranı : 1
Günlük Oluşan Atıksu : 0,8 m3/gün
Atıksuyun Günlük BOI5 Yükü : 60 mg / lt
Atıksuyun Günlük KOI Yükü : 90 mg /lt
Atıksuyun Günlük AKM Yükü :120 mg/lt
‘Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları’ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr .Hikmet TOPRAK Çevre Müh Böl.,İZMİR,1996 adlı kaynak kitaptan, evsel nitelikli atıksularda BOI5 : 60gr/kişi-gün , AKM : 90 gr/kişi-gün,KOI : 120 gr/kişi-gün olarak alınmıştır.
Zeytinyağı İşletmesinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8 m3/gün
Zeytin Karasuyu Proses-İşletme aşaması 600 ton/yıl
Yıkama Suları Zeytin Yıkama 3 ton/gün
Zeytin Üretiminde zeytinin yıkanması amacıyla kullanılan su sızdırmaz fosseptikte depolanacaktır. Üç fazlı çalışacak olan tesisimizde zeytinyağı üretimi sonucu zeytin karasuyu oluşacaktır. Tesiste yılda 600 ton zeytin işleneceğinden yılda 600 tonda atıksu oluşacaktır. Oluşan bu atıksu ise 108 nolu parsele yapılacak olan sızdırmaz buharlaştırma havuzuna gönderilecektir.
İşletme aşamasında toplam personel sayısı 5 kişi olacaktır, atıksu ile ilgili kabuller aşağıda görülmektedir.
Çalışan işçi sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Düşen Günlük Su Kullanımı : 160 lt/gün
Günlük Toplam Su Kullanımı : 0,8 m3/gün
Kullanılan Su/ Atıksu Oranı : 1
Günlük Oluşan Atıksu : 0,8 m3/gün
Atıksuyun Günlük BOI5 Yükü : 60 mg / lt
Atıksuyun Günlük KOI Yükü : 90 mg /lt
Atıksuyun Günlük AKM Yükü :120 mg/lt
‘Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları’ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr .Hikmet TOPRAK Çevre Müh Böl.,İZMİR,1996 adlı kaynak kitaptan, evsel nitelikli atıksularda BOI5 : 60gr/kişi-gün , AKM : 90 gr/kişi-gün,KOI : 120 gr/kişi-gün olarak alınmıştır.
Şarap İşletmesinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8 m3/gün
Yıkama Suları Yer ve Ekipman Yıkama 2 ton/yıl
Tesisimizde ayrıca soğutma tankında su kullanılacaktır. Soğutucu cihazı 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devirdaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır. Bu sebepten dolayı soğutma suyu miktarı 1 tonluk temiz su ile sınırlıdır. Bu kısımdan atıksu oluşmayacaktır.
Bununla birlikte ihtimali düşük olsa da şarabın bozulması söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda bozulan şarap sirke olarak piyasaya sunulacaktır.
Yıkama suyu olarak da yer ve ekipmanın yıkanması sonucunda atıksu oluşacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün çalışılacağından ve projenin iş akım şemasında da bahsedildiği üzere şarap üretimi esnasında üzümün suyla temas etmemesi gerektiğinden; çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yer ve ekipmanın yıkanması söz konusu olacaktır. Bu aşamadan kaynaklanacak 2 ton/yıl atıksu miktarı da sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Sabun Üretim Tesisinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı(m3/gün)
Proses Atıksuları Üretim 0.007
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8
Yıkama Suları Yer ve Ekipman Yıkama 0.115
Sabun üretiminde prosesten kaynaklanan atıksulardan sabun kazan yıkama suları ile rafinasyon atık suları tamamı sabun üretimin de kullanılacaktır. Sabun kendi bünyesine alabildiği kadar su alır, pişirme sırasında da buharlaşmayla birlikte su yok olur ki bu nedenle mümkün olduğu kadar atık su olarak verilmeyecektir.
Sabun üretim tesisinde bulunan kaynatmalı kazanların ve depo kazanlarının yıkanması söz konusu olmayacaktır. Ancak sabun kazanının üretiminden sonra temizlenmesi gerekecektir. Sabun kazanı basınçlı su ile yıkanacaktır. Buna göre sabun kazanı:
1 adetx0.58 ton= 0.58 ton kapasiteli kazan yaklaşık 5 günde bir yıkanacaktır. Tankların basınçlı suyla yıkanmasında birebir su kullanıldığı düşünülürse;
0.58 ton/ 5 gün= 0.115 ton/gün kazan yıkama suyu oluşacaktır.
1.c.2. Katı Atıklar
Katı atık oluşumuyla ilgili öngörüler ve ayrıntıları aşağıda verilmektedir.
Zeytinyağı Üretiminde Oluşabilecek Katı Atık Miktarı:
Personelin evsel nitelikli ihtiyaçları sonrası açığa çıkacak atıkların miktarı ile ilgili tahminler ve kabuller aşağıda görülebilir;
Çalışan Personel Sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Günlük Oluşan Katı Atık : 1,34 kg/gün
Günlük Oluşan Toplam Evsel Katı Atık : 6,7 kg/gün
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, köy çöplüğüne gönderilecektir.
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar hayvan yemi olarak değerlendirilecektir.
Zeytinyağı üretim tesisinde hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Oluşabilecek katı atıklar tesis çevresinde uygun şekilde biriktirilerek çöp toplama kamyonlarına verilecektir.
Üretimde meydana gelecek prina da katı atık oluşturacaktır. Oluşacak prina, prina fabrikasına gönderilecektir.3 fazlı çalışacak tesisimizde 600 ton/yıl zeytin işleme kapasitesine karşılık 480 ton/yıl (% 80) prina oluşacaktır (Kaynak: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü “1.Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı” Bildiriler Kitabı, 07-09 Haziran 2002).
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar da ton başına 1 kg kabulü ile 600 ton zeytin için yıllık 600 kg olacaktır. Buna göre tesisin yılda 100 gün çalışılacağı düşünüldüğünde, günlük 6 kg yaprak çöpü vb. katı atık oluşacaktır.
Zeytinyağı Üretiminde Oluşacak Katı Atık Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı
Evsel atık Personel-İşletme aşaması 6,7 kg/gün
Zeytin çöpü İşletme aşaması 6 kg/gün
Prina İşletme aşaması 480 ton/yıl
Projede evsel ihtiyaçlar nedeniyle, inşaat aşamasında temel kazımı sonucunda, ambalaj atığı ve üzüm posası olarak katı atık oluşacaktır. Katı atık oluşumu inşaat ve işletme aşamasında olmak üzere iki şekilde gerçekleştirilecektir. Katı atık oluşumuyla ilgili öngörüler ve ayrıntıları aşağıda verilmektedir.
Şarap Üretim Tesisinde Oluşabilecek Katı Atık Miktarı: İşletmeye geçtikten sonra personelin evsel nitelikli ihtiyaçları sonrası açığa çıkacak atıkların miktarı ile ilgili tahminler ve kabuller aşağıda görülebilir;
Çalışan Personel Sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Günlük Oluşan Katı Atık : 1,34 kg/gün
Günlük Oluşan Toplam Evsel Katı Atık : 6,7 kg/gün
Şarap üretim tesisinde hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Ürünlerin paketlenmesi sırasında oluşacak ambalaj atıkları ise 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilecek ve üretim yerlerine geri gönderilerek yenileriyle değiştirilecektir.
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar da 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, Urla Belediyesi’nin Katı Atık Deponi Alanına gönderilecektir.
Üretimde cibre adı verilen meyvelerin posaları da katı atık oluşturmaktadır. Cibre hayvan yemi olarak kullanıldığından değerlidir. 1 ton üzümden ortalama % 20-25 oranında cibre oluşmaktadır. Tesisimizde oluşacak cibre yaklaşık 4 ton (yaklaşık % 20) olacaktır..Boş olan arazilerimizde sera ve diğer tarımsal üretimler yapılacaktır. Oluşan cibre tarlalara verim artışı için serpilmekle beraber, hayvan besi ihtiyacı olarak da verilecektir.
İşletmede Oluşacak Katı Atık Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı
Evsel atık Personel-İşletme aşaması 6,7 kg/gün
Cibre İşletme aşaması 4 ton/yıl
Ambalaj Atığı Paketleme aşaması 5 kg/yıl
1.c.3. Emisyonlar
Tesisimizde makinelerin büyük çoğunluğu elektrik enerjisi ile çalışacak olsada yakıt olarak prina da kullanılacaktır. Yakıt kullanımıyla ilgili hesaplamalar aşağıdadır
Yıllık Ortalama Tüketilecek Prina Miktarı : 12 ton/yıl
Tesisin yılda çalışma gün sayısı : 100 gün/yıl
Tesisin günde çalışma saati : 8 saat/gün
Günde tüketilecek prina miktarı : 12 ton/yıl:100 gün/yıl = 120 kg
Saatte tüketilecek prina miktarı : 120 kg/gün /8 saat/gün =15 kg/h
Yakıtın Isıl Değeri: 4.000 kcal/kg
(Kaynak; Hava Kirliliğinin ve kontrolünün esasları, DEÜ, Doç Dr. Aysen Müezzinoğlu)
1 KW, 861 kcal/h olmak üzere;
15 kg/h x 4.000 kcal/kg = 60 000 kcal/h
1 KW, 861 kcal/h ise 60.000 kcal/h / 861 = 69,68 KW = 0,069 MW olacaktır.
İşletme aşamasında yakıt tüketiminin 2 MW’nin altında olması nedeniyle, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 8, A ve B Listelerinde tesisimize uygun madde bulunmamaktadır.
1.c.4. Gürültü
Tesiste herhangi bir inşaat söz konusu olmayacaktır. Ayrıca tesisimizde, çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü oluşumu beklenmemektedir.
Tesisimiz, 07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin A ve B Listelerinde yer almamaktadır.
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğine göre Endüstriyel tesisler için Çevresel Gürültü Sınır Değerleri, Gece ve Gündüz olarak (standartlar) aşağıda tabloda gösterilmiştir.
Endüstriyel Tesisler İçin Çevresel Gürültü Sınır Değerleri

Alanlar Lgündüz (dBA) Lgece (dBA)
Endüstriyel alanlar (Sanayi bölgeleri) 70 60
Endüstriyel ve Yerleşimin birlikte olduğu alanlar (Ağırlıklı endüstriyel) 68 58
Endüstriyel ve yerleşimin birlikte olduğu alanlar (Ağırlıklı yerleşim) 65 55
Kırsal alanlar ve yerleşim alanları 60 50
Kaynakta kontrole yönelik tedbirlerin alınmasına rağmen, sınır değerlerin aşılması halinde gürültü kaynaklarının bulunduğu mekanları çeviren yapı elemanlarında gerekli yalıtım tedbirleri TS EN 12354-1, TSEN 12354-2,TSEN 12354-3, TSEN 12354-4 Standartları uygulanacaktır.
1.c.5. Atıkların Kimyasal, Fiziksel ve Biyolojik Özellikleri
Tesisimizde zeytin karasuyu pirinaya yedirilmek suretiyle pirina fabrikalarına satılmaktadır. Zeytinyağı üretimi sırasında çıkan zeytin karasuyunun özellikleri tablodaki gibidir.

Parametre Birim Steegmans
PH - 5.3
KOİ g/L 109
BOİ g/L 41
Toplam Katı g/L 19
Yağlar g/L 2.3
Tablo: Karasuyun Kirlilik Özellikleri (Andreozzi, R. , 1998; Pompei, C., 1974; Steegmans, R., 1992; Fiesteas, R., 198;Hamdi, M. , 1993)
1.ç. Kullanılan Teknoloji ve Malzemelerden Kaynaklanabilecek Kaza Riski
Tesiste ilk yüklemeden sonra tüm işlemler makineler tarafından gerçekleştirilecektir. Bu nedenle insan sağlığını tehdit edecek kaza riski minimum düzeyde olacaktır.
Olası yangınlarda ilk müdahalenin hızlı şekilde yapılması gerek insan sağlığı, gerekse çevresel açıdan önem arz etmektedir. Bunun için tesis içi emniyet tedbirleri belirlenerek, bu konuda tüm çalışanlara uygulamalı örnekler sunulacaktır.
Yangın söndürme cihaz ve tüpleri görünür ve kolay bulunabilir yerlere konulacaktır. Yangın tüplerinin 6 ayda bir olmak üzere periyodik muayeneleri yaptırılarak, boşalan tüplerin dolumu yaptırılacaktır.
İş güvenliği açısından uyarıcı levhalar görünür yerlere asılacaktır.
Acil Müdahale Planı
Tesiste yangın söndürme ve acil durum planı bulundurulacaktır. Ayrıca:
İşe başlama saatinden önce tüm tesisatın, makine ve motorların kontrolü yapılacaktır.
Kazalara karşı acil çıkış yapılacaktır.
İşçilerin periyodik sağlık kontrolleri yaptırılacaktır.
Olası yangınlarda tesis içi emniyet tedbirleri belirlenerek, bu konuda çalışanlara uygulamalı örnekler sunulacaktır.
İletişim araçları devamlı kontrol edilecektir.
İlk yardım hizmetlerinin acil yerine getirilmesi için çalışan personelin eğitilmesine hassasiyet gösterilecektir.
İlk yardım dolabında ilaç ve malzeme eksilmesini engellemeye yönelik rutin kontroller yapılacaktır.
İş güvenliği açısından uyarıcı levhalar görünür yerlere asılacaktır.
Yangın söndürme cihaz ve tüplerin, görünür ve kolay bulunabilir yerler konulması gerekmektedir. Yangın tüplerinin 6 ayda bir olmak üzere periyodik muayeneleri yaptırılarak, boşalan tüplerin dolumu yaptırılacaktır.

1.d. Projenin Olası Çevresel Etkilerine Karşı Alınacak Tedbirler
1.d.1. Atıksular
İşletmede yeraltı suyu kullanılacaktır. İçme ve kullanma suları sonucunda oluşan atıksular sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Zeytin Üretiminde zeytinin yıkanması amacıyla kullanılan su sızdırmaz fosseptikte depolanacaktır. Üç fazlı çalışacak olan tesisimizde zeytinyağı üretimi sonucu zeytin karasuyu oluşacaktır. Tesiste yılda 600 ton zeytin işleneceğinden yılda 600 tonda atıksu oluşacaktır. Oluşan bu atıksu ise 108 nolu parsele yapılacak olan sızdırmaz buharlaştırma havuzuna gönderilecektir.
Sabun üretiminde prosesten kaynaklanan atıksulardan sabun kazan yıkama suları ile rafinasyon atık suları tamamı sabun üretimin de kullanılacaktır. Sabun kendi bünyesine alabildiği kadar su alır, pişirme sırasında da buharlaşmayla birlikte su yok olur ki bu nedenle mümkün olduğu kadar atık su olarak verilmeyecektir.
1 adetx0.58 ton= 0.58 ton kapasiteli kazan yaklaşık 5 günde bir yıkanacaktır. Tankların basınçlı suyla yıkanmasında birebir su kullanıldığı düşünülürse;
0.58 ton/ 5 gün= 0.115 ton/gün kazan yıkama suyu oluşacaktır.
Tesisimizin şarap üretim bölümünde ise soğutma tankında su kullanılacaktır. Soğutucu cihazı 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devirdaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır. Bu sebepten dolayı soğutma suyu miktarı 1 tonluk temiz su ile sınırlıdır. Bu kısımdan atıksu oluşmayacaktır.
Bununla birlikte ihtimali düşük olsa da şarabın bozulması söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda bozulan şarap sirke olarak piyasaya sunulacaktır.
Yıkama suyu olarak da yer ve ekipmanın yıkanması sonucunda atıksu oluşacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün çalışılacağından ve projenin iş akım şemasında da bahsedildiği üzere şarap üretimi esnasında üzümün suyla temas etmemesi gerektiğinden; çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yer ve ekipmanın yıkanması söz konusu olacaktır. Bu aşamadan kaynaklanacak 2 ton/yıl atıksu miktarı da sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Tesiste atıksu oluşumu işletme aşamasında gerçekleşecektir. Bu aşama için ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Zeytinyağı Üretim tesisinde çalışacak personel sayısı 5 kişi olacaktır, atıksu ile ilgili kabuller aşağıda görülmektedir.
Çalışan işçi sayısı :5 kişi
Kişi Başına Düşen Günlük Su Kullanımı : 160 lt/gün
Günlük Toplam Su Kullanımı : 0.8m3/gün
Kullanılan Su/ Atıksu Oranı : 1
Günlük Oluşan Atıksu : 0,8 m3/gün
Atıksuyun Günlük BOI5 Yükü : 60 mg / lt
Atıksuyun Günlük KOI Yükü : 90 mg /lt
Atıksuyun Günlük AKM Yükü :120 mg/lt
‘Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları’ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr .Hikmet TOPRAK Çevre Müh Böl.,İZMİR,1996 adlı kaynak kitaptan, evsel nitelikli atıksularda BOI5 : 60gr/kişi-gün , AKM : 90 gr/kişi-gün,KOI : 120 gr/kişi-gün olarak alınmıştır.


Zeytinyağı İşletmesinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8 m3/gün Sızdırmaz Fosseptikte biriktirilecektir.
Zeytin Karasuyu Proses-İşletme aşaması 600 ton/yıl
Yıkama Suları Zeytin Yıkama 3 ton/gün
Zeytin Üretiminde zeytinin yıkanması amacıyla kullanılan su sızdırmaz fosseptikte depolanacaktır. Üç fazlı çalışacak olan tesisimizde zeytinyağı üretimi sonucu zeytin karasuyu oluşacaktır. Tesiste yılda 600 ton zeytin işleneceğinden yılda 600 tonda atıksu oluşacaktır. Oluşan bu atıksu ise 108 nolu parsele yapılacak olan sızdırmaz buharlaştırma havuzuna gönderilecektir.
Şarap Üretim tesisinde işletme aşamasında toplam personel sayısı 5 kişi olacaktır, atıksu ile ilgili kabuller aşağıda görülmektedir.
Çalışan işçi sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Düşen Günlük Su Kullanımı : 160 lt/gün
Günlük Toplam Su Kullanımı : 0,8 m3/gün
Kullanılan Su/ Atıksu Oranı : 1
Günlük Oluşan Atıksu : 0,8 m3/gün
Atıksuyun Günlük BOI5 Yükü : 60 mg / lt
Atıksuyun Günlük KOI Yükü : 90 mg /lt
Atıksuyun Günlük AKM Yükü :120 mg/lt
‘Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları’ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr .Hikmet TOPRAK Çevre Müh Böl.,İZMİR,1996 adlı kaynak kitaptan, evsel nitelikli atıksularda BOI5 : 60gr/kişi-gün , AKM : 90 gr/kişi-gün,KOI : 120 gr/kişi-gün olarak alınmıştır.
Şarap İşletmesinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8 m3/gün
Yıkama Suları Yer ve Ekipman Yıkama 2 ton/yıl
Tesisimizde ayrıca soğutma tankında su kullanılacaktır. Soğutucu cihazı 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devirdaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır. Bu sebepten dolayı soğutma suyu miktarı 1 tonluk temiz su ile sınırlıdır. Bu kısımdan atıksu oluşmayacaktır.
Bununla birlikte ihtimali düşük olsa da şarabın bozulması söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda bozulan şarap sirke olarak piyasaya sunulacaktır.
Yıkama suyu olarak da yer ve ekipmanın yıkanması sonucunda atıksu oluşacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün çalışılacağından ve projenin iş akım şemasında da bahsedildiği üzere şarap üretimi esnasında üzümün suyla temas etmemesi gerektiğinden; çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yer ve ekipmanın yıkanması söz konusu olacaktır. Bu aşamadan kaynaklanacak 2 ton/yıl atıksu miktarı da sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.Sabun Üretim Tesisinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı(m3/gün) Bertarafı
Proses Atıksuları Üretim 0.007 Sabuna Yedirelecektir.
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8
Yıkama Suları Yer ve Ekipman Yıkama 0.115
Sabun Üretim tesisinde işletme aşamasında toplam personel sayısı 5 kişi olacaktır, atıksu ile ilgili kabuller aşağıda görülmektedir.
Çalışan işçi sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Düşen Günlük Su Kullanımı : 160 lt/gün
Günlük Toplam Su Kullanımı : 0,8 m3/gün
Kullanılan Su/ Atıksu Oranı : 1
Günlük Oluşan Atıksu : 0,8 m3/gün
Atıksuyun Günlük BOI5 Yükü : 60 mg / lt
Atıksuyun Günlük KOI Yükü : 90 mg /lt
Atıksuyun Günlük AKM Yükü :120 mg/lt
‘Atıksu Arıtma Sistemlerinin Tasarım Esasları’ (Cilt I.) D.E.Ü. Müh. Fak. Doç. Dr .Hikmet TOPRAK Çevre Müh Böl.,İZMİR,1996 adlı kaynak kitaptan, evsel nitelikli atıksularda BOI5 : 60gr/kişi-gün , AKM : 90 gr/kişi-gün,KOI : 120 gr/kişi-gün olarak alınmıştır.
Sabun üretiminde prosesten kaynaklanan atıksulardan sabun kazan yıkama suları ile rafinasyon atık suları tamamı sabun üretimin de kullanılacaktır. Sabun kendi bünyesine alabildiği kadar su alır, pişirme sırasında da buharlaşmayla birlikte su yok olur ki bu nedenle mümkün olduğu kadar atık su olarak verilmeyecektir.
Sabun üretim tesisinde bulunan kaynatmalı kazanların ve depo kazanlarının yıkanması söz konusu olmayacaktır. Ancak sabun kazanının üretiminden sonra temizlenmesi gerekecektir. Sabun kazanı basınçlı su ile yıkanacaktır. Buna göre sabun kazanı:
1 adetx0.58 ton= 0.58 ton kapasiteli kazan yaklaşık 5 günde bir yıkanacaktır. Tankların basınçlı suyla yıkanmasında birebir su kullanıldığı düşünülürse;
0.58 ton/ 5 gün= 0.115 ton/gün kazan yıkama suyu oluşacaktır.
1.d.2. Katı Atıklar
Katı atık oluşumuyla ilgili öngörüler ve ayrıntıları aşağıda verilmektedir.
Zeytinyağı Üretiminde Oluşabilecek Katı Atık Miktarı:
Personelin evsel nitelikli ihtiyaçları sonrası açığa çıkacak atıkların miktarı ile ilgili tahminler ve kabuller aşağıda görülebilir;
Çalışan Personel Sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Günlük Oluşan Katı Atık : 1,34 kg/gün
Günlük Oluşan Toplam Evsel Katı Atık : 6,7 kg/gün
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, köy çöplüğüne gönderilecektir.
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar hayvan yemi olarak değerlendirilecektir.
Zeytinyağı üretim tesisinde hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Oluşabilecek katı atıklar tesis çevresinde uygun şekilde biriktirilerek çöp toplama kamyonlarına verilecektir.
Üretimde meydana gelecek prina da katı atık oluşturacaktır. Oluşacak prina, prina fabrikasına gönderilecektir.3 fazlı çalışacak tesisimizde 600 ton/yıl zeytin işleme kapasitesine karşılık 480 ton/yıl (% 80) prina oluşacaktır (Kaynak: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü “1.Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı” Bildiriler Kitabı, 07-09 Haziran 2002).
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar da ton başına 1 kg kabulü ile 600 ton zeytin için yıllık 600 kg olacaktır. Buna göre tesisin yılda 100 gün çalışılacağı düşünüldüğünde, günlük 6 kg yaprak çöpü vb. katı atık oluşacaktır.
Zeytinyağı Üretiminde Oluşacak Katı Atık Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel atık Personel-İşletme aşaması 6,7 kg/gün
Zeytin çöpü İşletme aşaması 6 kg/gün
Prina İşletme aşaması 480 ton/yıl Prina fabrikalarına gönderilecektir.
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar hayvan yemi olarak değerlendirilecektir.
Hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Oluşabilecek katı atıklar tesis çevresinde uygun şekilde biriktirilerek çöp toplama kamyonlarına verilecektir.
Oluşabilecek ambalaj atıklarının bertarafında 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
Şarap Üretim Tesisinde Oluşabilecek Katı Atık Miktarı: İşletmeye geçtikten sonra personelin evsel nitelikli ihtiyaçları sonrası açığa çıkacak atıkların miktarı ile ilgili tahminler ve kabuller aşağıda görülebilir;
Çalışan Personel Sayısı : 5 kişi
Kişi Başına Günlük Oluşan Katı Atık : 1,34 kg/gün
Günlük Oluşan Toplam Evsel Katı Atık : 6,7 kg/gün
Şarap üretim tesisinde hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Ürünlerin paketlenmesi sırasında oluşacak ambalaj atıkları ise 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilecek ve üretim yerlerine geri gönderilerek yenileriyle değiştirilecektir.
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar da 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, Urla Belediyesi’nin Katı Atık Deponi Alanına gönderilecektir.
Üretimde cibre adı verilen meyvelerin posaları da katı atık oluşturmaktadır. Cibre hayvan yemi olarak kullanıldığından değerlidir. 1 ton üzümden ortalama % 20-25 oranında cibre oluşmaktadır. Tesisimizde oluşacak cibre yaklaşık 4 ton (yaklaşık % 20) olacaktır..Boş olan arazilerimizde sera ve diğer tarımsal üretimler yapılacaktır. Oluşan cibre tarlalara verim artışı için serpilmekle beraber, hayvan besi ihtiyacı olarak da verilecektir.

İşletmede Oluşacak Katı Atık Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel atık Personel-İşletme aşaması 6,7 kg/gün Köy çöplüğüne gönderilecektir.
Cibre İşletme aşaması 4 ton/yıl Seraya gübre olarak serpilecektir.
Ambalaj Atığı Paketleme aşaması 50 kg/yıl Yenileriyle değiştirilecektir.
Üretimde cibre adı verilen meyvelerin posaları da katı atık oluşturmaktadır. Cibre hayvan yemi olarak kullanıldığından değerlidir. 1 ton üzümden ortalama % 20-25 oranında cibre oluşmaktadır. Tesisimizde oluşacak cibre yaklaşık 4 ton (yaklaşık % 20) olacaktır. Oluşan cibre tarlalara verim artışı için serpilmekle beraber, hayvan besi ihtiyacı olarak da verilecektir.
Hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Ürünlerin paketlenmesi sırasında oluşacak ambalaj atıkları ise 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilecek ve üretim yerlerine geri gönderilerek yenileriyle değiştirilecektir.
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar da 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, Urla Belediyesi’nin Katı Atık Deponi Alanına gönderilecektir.
1.d.3. Emisyonlar
İşletme aşamasında makineler elektrik enerjisi ile çalışacaktır. Herhangi bir yakıt kullanımı söz konusu olmayacaktır. Bu nedenle işletme aşamasında emisyon oluşumu beklenmemektedir.
Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 8, A ve B Listelerinde tesisimize uygun madde bulunmamaktadır. Buna rağmen, Yönetmelikte yer alan ilgili hükümlere uyulacağını taahhüt ederiz.
1.d.4. Gürültü
Tesiste inşaat aşamasında gürültü oluşumunun minimum düzeyde tutulmasına gayret edilecektir. Yerleşim yerlerinin proje sahasına uzak olması nedeniyle oluşacak gürültünün insanları rahatsız edecek düzeyde olmayacağı düşünülmektedir.
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Ek VII Listesinin (A) ve (B) gruplarında yer almayan tesis için Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacağını beyan ve taahhüt ederiz.
Öte yandan;
Alınacak önlemler sayesinde tesisin çevresine ve ekolojiye olabilecek etkilerinin giderileceğini beyan, kabul ve taahhüt ederiz.
Bölgedeki zeytin ağaçlarıyla kaplı alanın korunmasına gayret gösterilecek, peyzaj düzenlemesi için toprak yapısına uygun bitkilerin dikilmesi, çimlendirilmesi sağlanacak; doğal dengenin korunmasına yönelik her türlü tedbir alınacaktır.
Ekolojiye olabilecek etkilenmelerde çevrede oluşabilecek zararların giderilmesine çalışılacaktır.
Yenilenebilirlik planları hazırlanacaktır.


2. PROJENİN YERİ
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkiinde yer alan 500 parselde 21.10.2002 tarih ve 11026 sayılı Valilik Oluru ile onanan Mobilya Fabrikası amaçlı Mevzi İmar Planında tadilat yapılarak, ilave edilen 108 ve 118 parsellerle birlikte ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
Harita: Proje Sahasına Ulaşım

Kaynak: Karayolları Haritası
Tesis Köyiçi yerleşim alanı içerisinde olup, kuzeyinden İzmir-Çeşme yolu geçmektedir. Tesisin yakın çevresinde herhangi bir işletme mevcut değildir. Tesisin yakın civarı zeytin ağaçları ve üzüm bağları ile çevrilidir. Tesisimizde çevreyi rahatsız edecek düzeyde koku ve atık oluşmayacağından, tesisimizin yörede bulunan yerleşim yerlerine bir etkisinin olmayacağı düşünülmektedir, aksine bölge ekonomisine fayda sağlayacak nitelikte bir tesis olacaktır.
2.a. Mevcut Arazi Kullanımı ve Kalitesi
2.a.1. Mevcut Arazi Kullanımı
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkii, 500 nolu parsel’de tadilat yapılarak ilave edilen 108 ve 118 parsellerle birlikte ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
Faaliyetin yapılacağı arazi ve yakın çevresinde, sulak alanlar, kıyı kesimleri, dağlık ve ormanlık alanlar, tarım alanları, milli parklar, özel koruma alanları, nüfusça yoğun alanlar, tarihsel, kültürel, arkeolojik ve benzeri önemi olan alanlar, erozyon alanları, heyelan alanları, ağaçlandırılmış alanlar, potansiyel erozyon ve ağaçlandırma alanları ile 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun gereğince korunması gereken Akiferler yer almamaktadır.
Tesisimizin kurulacağı alanın etrafında yapılan gözlemler sonucunda gözlenen veya duyulan, ayrıca yaşam alanlarına bakılarak bulunması muhtemel olan türlerle ilgili flora ve fauna bilgileri de aşağıdaki gibidir.
Flora ve Fauna
İşletme kapalı sistemde çalışacağından bölgede bulunan flora ve faunaya etkisinin olmayacağı düşünülmektedir.
Türlerin statüsü Avrupa’nın Yaban Hayatı ve Yaşama Ortamlarını Koruma (Bern) Sözleşmesi ve IUCN Kırmızı Listesi’ne göre değerlendirilmiştir.
Bern Sözleşmesi’nde Ek I yaşam alanlarının korunmasıyla ilgilidir. Türlerin korunmasıyla ilgili iki madde bulunur. Buna göre Ek II Kesin Koruma Altındaki Türleri, Ek III de Koruma Altındaki Türleri kapsar.
IUCN Kriterlerini belirtmek için kullanılan kısaltmaların açılımları aşağıda verilmiştir.
CR : Critically Endangered (Kritik düzeyde tehlikede)
EN : Endangered (Tehlikede)
VU : Vulnerable (Hassas-Zarar görebilir)
DC : Declining (Düşüşte)
R : Rare (Nadir)
DP : Depleted (Geçmişte büyük düşüş yaşamış)
L : Localised (Lokalize)
DD : Data Deficient (Yetersiz bilgi)
S : Secure (Güvende)
LR (Ic) : Lower Risk (least concern) (Az riskli-düşük risk)
NT : Near Threatened (Tehdit edilen)
NE : Değerlendirilmemiş
2.a.2. Bölgenin Florası
Tesisimizin kurulacağı alan Akdeniz’in çevresinde görülen, her dem yeşil–kurakçıl bitki kommuniteleri ve ibreli ormanların baskın olduğu Akdeniz Fitocoğrafi Bölgesi içinde yer alır. Alanı çevreleyen yükseltilerde bu bölgenin karakteristik flora ve vejetasyonuna rastlanmaktadır.
Flora türleri

ANGİOSPERMAE
FAMİLYA BİLİMSEL ADI TÜRKÇE ADI STATÜSÜ
Campanulaceae Campanula lyrata subsp. Lyrata Lam. (Endemik) Çançiçeği LR (Ic)
Capparaceae Capparis ovata Desf.var.canescens Kapari LR (Ic)
Compositae Anthemis chia L. Papatya LR (Ic)
Cirsium vulgare (savi) Ten Devedikeni LR (Ic)
Xanthium spinosum L. Pıtrak LR (Ic)
Convolvulaceae Convolvulus arvensis L. Tarla sarmaşığı LR (Ic)
Cruciferae Capsella bursa-pastoris (L.) Medik Çobançantası LR (Ic)
Cardaria draba (L.) Desv. Subsp.draba Kardarya LR (Ic)
Cucurbitaceae Ecbalium elatarium (L.) A.Rich. Acı dülek LR (Ic)
Labiatae Lamium apmlexicaule L. Ballıbaba LR (Ic)
Thymus capitatus Kekik LR (Ic)
Leguminosae Glycyrrhiza glabra Meyan LR (Ic)
Medicago disciformis D.C. Yonca LR (Ic)
Malvaceae Malva sylvestris L. Ebegümeci LR (Ic)
Oleaceae Olea europaea L. var sylvestris (Miller.) Lehr. Zeytin LR (Ic)
Papaveraceae Fumaria officinalis Gelincik LR (Ic)
Ranunculaceae Ranunculus sprunerianus Boiss. Düğünçiçeği LR (Ic)
Umbelliferae Anethum graveolens L. Dereotu LR (Ic)
Colchicum variegatum L. Çiğdem LR (Ic)

2.a.3. Bölgenin Faunası
Alanda görülen-duyulan fauna türleri ile yaşam alanlarına bağlı olarak bölgede bulunması muhtemel türler ile ilgili bilgiler aşağıda çıkarılmıştır.
Amfibi ve Sürüngenler

FAMİLYA TÜR TÜRKÇE ADI I II
Ranidae Rana ridibunda Ova kurbağası X X
Testudinidae Testudo graeca Adi tosbağa X X
Anguidae Ophiosaurus apodus Oluklu kertenkele X X
Lacertidae Ophisops elegans Tarla kertenkelesi X X
Typhlopidae Ablepharus kitaibelii İnce kertenkele X X
Chamaeleonidae Chamaeleo Chamaeleon Adi bukalemun X
Anguidae Laudakia stellio Dikenli keler X X
Kuşlar

STATÜSÜ
I II III
Accipiteridae Accipiter nisus Atmaca S - -
Buteo buteo Şahin S - -
Columbidae Streptopelia decaocto Kumru S - -
Apodidae Apus apus Ebabil S - -
Alaudidae Alauda arvensis Tarlakuşu DP - -
Galerida cristata Tepeli toygar DP - -
Hirundinidae Delichon urbica Ev kırlangıcı DP - -
Hirundo rustica Kır kırlangıcı DP - -
Motacillidae Anthus pratensis Çayır incirkuşu S - -
Motacilla flava Sarı kuyruksallayan S - -
Motacilla alba Ak kuyruksallayan S - -
Turdidae Erithacus rubecula Kızılgerdan S - -
Saxicola torquata Taşkuşu S - -
Phoenicurus ochrunus Kara kızılkuyruk S - -
Turdus merula Karatavuk S - -
Sylviidae Phylloscopus collybita Çıvgın S - -
Muscicapidae Muscicapa striata Benekli sinekkapan DP - -
Paridae Parus major Büyük baştankara S - -
Laniidae Lanius nubicus Maskeli örümcekkuşu DC - -
Lanius collurio Kızılsırtlı örümcekkuşu DC - -
Corvidae Pica pica Saksağan S - -
Corvus corone Leş kargası S - -
Sturnidae Sturnus vulgaris Sığırcık DC - -
Passeridae Passer domesticus Serçe S - -
Fringillidae Fringilla coelebs İspinoz S - -
Carduelis carduelis Saka S - -
Carduelis chloris Florya S - -
Emberizidae Miliaria calandra Tarla kirazkuşu DC - -
Memeli Hayvanlar

FAMİLYA TÜR ADI TÜRKÇE ADI STATÜSÜ
Sciuridae Sciurus anomalus Sincap Ek III
Erinaceidae Erinaceus europeus Kirpi Ek III
Muridae Rattus rattus Sıçan Ek III
Muridae Mus musculus Ev faresi Ek III
Suidae Sus scrofa Yaban Domuzu Ek III
Vespertilionidae Pipistrellus spp. Cüce Yarasa Ek III
2.a.4. Jeolojik ve Hidrojeolojik Özellikler
2.a.4.1. Bölgenin Jeolojik ve Jeomorfolojik Özellikleri
Bölgede temeli oluşturan, Menderes masifine ait metamorfik kayaçlar gnays, mikaşist ve şist arakatkılı mermerlerden oluşmaktadır. Gnayslar genellikle pembe veya beyaz renkli, bazen ince bazen irice paragnays karakterindedir. Mikaşistler genelde serisit ve klorit şistten ibaret olup parlak gri-sarımsı bazen de yeşilimsi-kahve renk tonlarında görülmektedir. Oldukça belirgin yapraklanmaları vardır. Şist ara katkılı mermerler değişik renklerde olup, beyaz renkli olanları küçük kristallidir. Kristalin şistler genellikle E-W doğrultusunda uzanmakta ve tabaka eğimleri 25-35° arasında değişmektedir.
Mordoğan bölgesinde Miyosen yaşlı tortul kayaçlar yer almaktadır. Genellikle beyaz ve kırmızı renkleriyle dikkati çeken bu devir kayaçlarda iki seri ayırt edilmektedir.
1. Alt seri içinde hâkim olan konglomeralardan başka gre, marn, kil ve kalkerli seviyelerde gözlenir. Bazen konglomera ile kumlu, killi seviyeler ince tabakalar halinde ardışıklı olarak bulunur. Volkanik tüfler alt serinin üst seviyelerinde yer almaktadır. Konglomera ve greler genellikle kırmızı olan renkleriyle dikkati çeker. Marnlı seviyelerde esmer, kırmızı ve grimsi-beyaz renkler hâkimdir. Tüf ihtiva eden seviyeleri ise genellikle beyazdır. Kalkerli seviyeler daha ziyade tabakalı, sarımsı beyaz veya esmer renkli olup çok serttirler. Lav yakınlarında bazen oldukça mineralize ve koyu siyah renklidir.
2. Üst seride en hâkim kayaç kalkerlerdir. Bunlar genellikle beyaz ve sarımsı beyaz renklerde olup nadiren tebeşirimsi ve yumuşak karakter gösterirler. Sert olan çeşitleri bazen delikli bir yapıya sahiptir. Bu kalkerler bazen silisifiye olarak sert ve masif bir hal alır, bazen de gremsi veya killidir. Marn ve killer beyaz, sarımsı beyaz, nadiren de yeşilimsi-gri renk gösterirler.
Proje alanı, kırmızı renkli, killi, marnlı, kumlu ve çakıllı Pliyosen formasyonu mostra vermektedir. Çakılların bazen konglomera teşkil edecek şekilde çimentolandıkları görülür. Bazı mostralar yalnız kırmızı renkli, hafif kumlu ve tabakalanma göstermeyen killerden müteşekkildir. Çakıllı ve kumlu seviyelerde nadiren çapraz tabakalanma görülür.
2.a.4.2. Bölgenin Hidrolojik Özellikleri
Proje alanı ve yakın çevresinde su taşıyan formasyon Pliyosen yaşlı konglomeralardır. Konglomera, ihtiva ettiği yeraltı suyunu, Neojenin killi seviyeleri ile temas noktalarından kaynak suyu olarak dışarıya vermektedir.
İller Bankası tarafından yapılan kimyasal analizlerde proje alanı yakın civarındaki kaynak sularının sertlikleri 20.42-21.00 Fr S° arasında değişmekte, Amonyum ve Nitrit ihtiva etmemektedir. Suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin Türk İçme Suyu Standardına uygun olduğu görülmüştür.
Kuvartener yaşlı alüvyon çok killi ve siltli yapıda olup yer yer çakıllı ve kumlu seviyeleri Akifer niteliğindedir.
Bu formasyonlar geniş yayılım göstermektedir. Yine bu bölgede yer alan paleozoik yaşlı şistler yapılarının killi olması nedeniyle yeraltı suyu bakımından Akifer olma niteliği göstermezler.
2.a.5. Doğal Afet Durumu
Ülkemiz dünyanın önemli deprem kuşaklarından biri olan Alp-Himalaya kuşağı üzerinde yer almaktadır. Ülkemizin karmaşık jeolojik yapısı ve jeodinamik konumundan dolayı çok sayıda aktif fay bulunmaktadır.
Ege Bölgesi ise neredeyse baştan sona bir çöküntü/açılma havzası, teknik terimiyle “horst” ve “graben” olarak adlandırılan bu havza, normal fayların çevrelediği yükseltilerden ve çukurlardan oluşuyor. Ege Bölgesi’nde rastladığımız menderesleri oluşturan da bu karakterdir. Bölgenin tamamına yakın bir kısmında kıtasal açılma hareketleri hâkimdir. Bu açılma rejiminin yarattığı deformasyon karmaşık bir yapı ortaya çıkarmıştır. Bu karmaşık mekanizma içinde yer alan geniş fay blokları gerek yatay, gerekse düşey eksenler etrafında rotasyon hareketleri göstererek aktif faylar boyunca oluşan deformasyonun biriktirdiği sismik enerjiyi bölgede gözlediğimiz depremlerle açığa çıkarmaktadır.
Ege Bölgesi’ndeki graben sistemleri bölgenin genel deformasyon sisteminin ve derin yapılarının anlaşılmasında anahtar rol oynar. Özellikle, Büyük-Küçük Menderes, Gediz ve göller bölgesindeki grabenler tektonik yapı ve deprem aktivitesi ile çok yakından ilişkilidir. Bunların en büyük ikisi Gediz Grabeni ve Büyük Menderes Grabeni’dir.
T.C. Bayındırlık ve İskân Bakanlığı tarafından hazırlanmış ve Bakanlar Kurulu’nun 18.04.1996 tarih ve 96/8109 sayılı kararı ile yürürlüğe girmiş olan Türkiye Deprem Bölgeleri Haritasına göre; proje yeri 1. derecede deprem bölgesidir.
Proje ile ilgili olarak 17.08.1987 tarih ve 1634 sayılı ve 31.08.1989 tarih ve 4343 sayılı Genelgelerine ve ayrıca Afet Bölgelerinde Yapılacak Yapılar Hakkındaki Yönetmeliğin gerektirdiği şartlara uyulacaktır.
Proje alanında yapılan tüm proje ve hesaplamalarda temel yapı ve deprem yönetmeliklerine, genel ve fenni şartnamelere ve Afet İşleri Genel Müdürlüğü Deprem Yönetmeliğine uyulacaktır.
Yıldırım gibi tabii felaketlere karşı paratoner sistemi tesise monte edilecektir.
2.a.6. Emniyet tedbirleri
Tesis girişinde emniyet önlemlerine dikkat edilecektir. Acil durumlarda haberleşmeyi sağlayacak ekipman hazırlanacaktır.
2.a.7. İlk yardım
Olası yaralanmalarda acil müdahale için ilk yardım dolabı hazır tutulacaktır. Bu konuda çalışanlara bilgiler verilecektir.
2.b. Duyarlı Yöreler
Ülkemiz Mevzuatı Uyarınca Korunması Gereken Alanlar
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkii, 500 nolu parsel’de tadilat yapılarak ilave edilen 108 ve 118 parsellerle birlikte ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
Ayrıca tesisimizin işletme aşamasında herhangi bir emisyon oluşmayacağından tesisimizin çevreyi rahatsız etmeyeceği düşünülmektedir.
Tesisin yakın çevresinde rekreasyon alanları bulunmamaktadır. Şebeke suyu kullanılacak olan tesisin, yeraltı su kaynaklarına bir etkisinin olmayacağı düşünülmektedir. Tesis yakınında su ürünleri istihsal ve üreme sahaları yoktur.
Tesisin 1 km çevresinde yapılan incelemede nesli tükenmeye maruz kalmış flora ve fauna türlerine rastlanmamıştır.
Tesisin yakın çevresinde 2873 sayılı Milli Parklar Kanununun 2’nci maddesinde tanımlanan ve kanunun 3’üncü maddesi uyarınca belirlenen Milli Parklar bulunmamaktadır.
3167 sayılı Kara Avcılığı Kanunu gereğince Orman Bakanlığınca belirlenen Yaban Hayatı Koruma Sahaları ve Yaban Hayatı Yetiştirme Alanları proje sahası yakınında bulunmamaktadır.
2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma kanununa göre proje sahasına yakın mesafede Arkeolojik Sit Alanı bulunmamaktadır.
Hava Kalitesinin Korunması Yönetmeliği'ne göre hassas kirlenme alanları bölgede bulunmamaktadır.
Su Kirliği Kontrol Yönetmeliği’ne göre kirlenecek hassas alanlar mevcut değildir. Evsel nitelikli atıksular sızdırmaz fosseptiğe verilecektir. Zeytin yıkama suları sızdırmaz fosseptikte biriktirilip Belediyeye ait vidanjör ile boşaltılacaktır. İki fazlı kontinü sistem olarak çalışacak tesiste oluşacak zeytin karasuyu ise prinaya yedirilerek, prina fabrikalarına gönderilecektir.
Bilimsel araştırmalar için önem taşıyan nesli tehlikeye düşmüş veya düşebilir türler için yaşama alanları yakın civarda bulunmamaktadır.
6831 sayılı Orman Kanunu gereğince “Orman Alanı” sayılan alanlar çevresinde yoktur.
4342 sayılı mera kanununda belirtilen alanlar çevresinde yoktur.
2872 sayılı Çevre kanununun 9.uncu maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu tarafından "Özel Çevre Koruma Bölgeleri" olarak tespit ve ilan edilen alanlar yakın civarda bulunmamaktadır.

3. PROJENİN VE YERİN ALTERNATİFLERİ
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkii, 500 nolu parsel’de tadilat yapılarak ilave edilen 108 ve 118 parsellerle birlikte ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
Tesisimiz Köyiçi yerleşim alanı içerisinde yer alıp, kuzeyinden İzmir-Çeşme devlet yolu geçmektedir.
İşletmede günlük kullanım suyu sonucunda oluşacak evsel nitelikli atıksu sızdırmaz fosseptikte depolanarak; belirli aralıklarla Urla Belediyesi’ne ait vidanjör ile boşaltılacaktır.
Çevrenin ekolojik dengesini bozacak her türlü faaliyet için tesis yönetimi tarafından gereken tedbirler alınacaktır.
Tesisin kurulacağı alanın etrafında zeytin ağaçlarının bulunması nedeniyle işlenecek hammaddenin tedarikinin kolay olması,
Yakın civarda yerleşim yerlerinin bulunması nedeniyle eleman ihtiyacının karşılanmasında sorun bulunmaması,
Tesisin kurulacağı alanın ilçe ve şehir merkezine yakınlığı nedeniyle çıkan mamulün ilgili birimlere satışının ve taşınmasının kolaylığı,
Çıkan katı atıkların Urla Belediyesi tarafından düzenli olarak toplanacak olması,
Yukarıdaki hususların tamamlanması zaman kaybını önlediğinden, projenin uygulama koşullarında ekonomik girdiler sağlaması;
Proje için seçilen yerin alternatiflerine göre avantajlı olduğunu göstermektedir.

SONUÇLAR
Tesis İzmir ili, Urla İlçesi, Uzunkuyu Köyü, Köyiçi Mevkii, 500 nolu parsel’de tadilat yapılarak ilave edilen 108 ve 118 parsellerle birlikte ‘Zeytinyağı fabrikası, Restoran, Zeytin İşleme, Teknolojileri Müzesi, Satış Üniteleri, Hobi Atölyesi, Bekçi Evi, Sera, 10 Odalı Motel ve Şarap İmalathanesi’ gibi faaliyetlerle ilgili çok amaçlı mevzi plan yapılması planlanmaktadır.
Tesiste 3 fazlı kontinü zeytinyağı üretimi yapılacaktır. Bölgede zeytincilik yapıldığı için üretimin uzağa gitmeden bölgede yapılması uygun görülmüştür. Tesisin üretim kapasitesi 120 ton/yıl’dır.
İşletmede yeraltı suyu kullanılacaktır. İçme ve kullanma suları sonucunda oluşan atıksular sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Zeytin Üretiminde zeytinin yıkanması amacıyla kullanılan su sızdırmaz buharlaştırma havuzunda depolanacaktır. Üç fazlı çalışacak olan tesisimizde zeytinyağı üretimi sonucu zeytin karasuyu oluşacaktır. Tesiste yılda 600 ton zeytin işleneceğinden yılda 600 tonda atıksu oluşacaktır. Oluşan bu atıksu ise 108 nolu parsele yapılacak olan sızdırmaz buharlaştırma havuzuna gönderilecektir.
Tesiste atıksu oluşumu işletme aşamasında gerçekleşecektir. Bu aşama için ayrıntılı bilgiler aşağıda verilmektedir.
Zeytinyağı İşletmesinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8 m3/gün Sızdırmaz Fosseptikte biriktirilecektir.
Zeytin Karasuyu Proses-İşletme aşaması 600 ton/yıl
Yıkama Suları Zeytin Yıkama 3 ton/gün
Şarap İşletmesinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8 m3/gün Sızdırmaz Fosseptikte biriktirilecektir.
Yıkama Suları Yer ve Ekipman Yıkama 2 ton/yıl Sızdırmaz Buharlaştırma Havuzuna verilecektir.
Tesisimizin şarap üretim bölümünde ise soğutma tankında su kullanılacaktır. Soğutucu cihazı 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devirdaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır. Bu sebepten dolayı soğutma suyu miktarı 1 tonluk temiz su ile sınırlıdır. Bu kısımdan atıksu oluşmayacaktır.
Bununla birlikte ihtimali düşük olsa da şarabın bozulması söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda bozulan şarap sirke olarak piyasaya sunulacaktır.
Yıkama suyu olarak da yer ve ekipmanın yıkanması sonucunda atıksu oluşacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün çalışılacağından ve projenin iş akım şemasında da bahsedildiği üzere şarap üretimi esnasında üzümün suyla temas etmemesi gerektiğinden; çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yer ve ekipmanın yıkanması söz konusu olacaktır. Bu aşamadan kaynaklanacak 2 ton/yıl atıksu miktarı da sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Tesisimizde ayrıca soğutma tankında su kullanılacaktır. Soğutucu cihazı 1 tonluk tanktaki suyu soğutarak alkollü içkilerin bulunduğu tanklardaki serpantinlerin içinden bu soğutulan suyu devirdaim ederek tankların içindeki alkollü içkiyi arzu edilen ısıda tutmaktadır. Bu sebepten dolayı soğutma suyu miktarı 1 tonluk temiz su ile sınırlıdır. Bu kısımdan atıksu oluşmayacaktır.
Bununla birlikte ihtimali düşük olsa da şarabın bozulması söz konusu olabilmektedir. Böyle durumlarda bozulan şarap sirke olarak piyasaya sunulacaktır.
Yıkama suyu olarak da yer ve ekipmanın yıkanması sonucunda atıksu oluşacaktır. Tesisimizde yılda 25 gün çalışılacağından ve projenin iş akım şemasında da bahsedildiği üzere şarap üretimi esnasında üzümün suyla temas etmemesi gerektiğinden; çalışmanın başında ve sonunda olmak üzere yılda iki kez yer ve ekipmanın yıkanması söz konusu olacaktır. Bu aşamadan kaynaklanacak 2 ton/yıl atıksu miktarı da sızdırmaz fosseptiğe aktarılacaktır.
Sabun Üretim Tesisinde Oluşacak Atıksu Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı(m3/gün) Bertarafı
Proses Atıksuları Üretim 0.007 Sabuna Yedirelecektir.
Evsel Atıksu Personel-İşletme aşaması 0,8
Yıkama Suları Yer ve Ekipman Yıkama 0.115
Sabun üretiminde prosesten kaynaklanan atıksulardan sabun kazan yıkama suları ile rafinasyon atık suları tamamı sabun üretimin de kullanılacaktır. Sabun kendi bünyesine alabildiği kadar su alır, pişirme sırasında da buharlaşmayla birlikte su yok olur ki bu nedenle mümkün olduğu kadar atık su olarak verilmeyecektir.
Sabun üretim tesisinde bulunan kaynatmalı kazanların ve depo kazanlarının yıkanması söz konusu olmayacaktır. Ancak sabun kazanının üretiminden sonra temizlenmesi gerekecektir. Sabun kazanı basınçlı su ile yıkanacaktır. Buna göre sabun kazanı:
1 adetx0.58 ton= 0.58 ton kapasiteli kazan yaklaşık 5 günde bir yıkanacaktır. Tankların basınçlı suyla yıkanmasında birebir su kullanıldığı düşünülürse;
0.58 ton/ 5 gün= 0.115 ton/gün kazan yıkama suyu oluşacaktır.
Katı atık oluşumuyla ilgili öngörüler ve ayrıntıları aşağıda verilmektedir.
Zeytinyağı Üretiminde Oluşabilecek Katı Atık Miktarı:
Zeytinyağı Üretiminde Oluşacak Katı Atık Miktarı

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel atık Personel-İşletme aşaması 6,7 kg/gün
Zeytin çöpü İşletme aşaması 6 kg/gün
Prina İşletme aşaması 480 ton/yıl Prina fabrikalarına gönderilecektir.
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, köy çöplüğüne gönderilecektir.
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar hayvan yemi olarak değerlendirilecektir.
Zeytinyağı üretim tesisinde hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Oluşabilecek katı atıklar tesis çevresinde uygun şekilde biriktirilerek çöp toplama kamyonlarına verilecektir.
Üretimde meydana gelecek prina da katı atık oluşturacaktır. Oluşacak prina, prina fabrikasına gönderilecektir.3 fazlı çalışacak tesisimizde 600 ton/yıl zeytin işleme kapasitesine karşılık 480 ton/yıl (% 80) prina oluşacaktır (Kaynak: Balıkesir Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü “1.Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı” Bildiriler Kitabı, 07-09 Haziran 2002).
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar da ton başına 1 kg kabulü ile 600 ton zeytin için yıllık 600 kg olacaktır. Buna göre tesisin yılda 100 gün çalışılacağı düşünüldüğünde, günlük 6 kg yaprak çöpü vb. katı atık oluşacaktır.
Zeytin yaprakları, dalları ve kırpıntılarının oluşturduğu proses kaynaklı katı atıklar hayvan yemi olarak değerlendirilecektir.
Hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Oluşabilecek katı atıklar tesis çevresinde uygun şekilde biriktirilerek çöp toplama kamyonlarına verilecektir.
Oluşabilecek ambalaj atıklarının bertarafında 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
Şarap Üretim Tesisinde Oluşabilecek Katı Atık Miktarı:

Adı Kaynaklandığı Yer Miktarı Bertarafı
Evsel atık Personel-İşletme aşaması 6,7 kg/gün Köy çöplüğüne gönderilecektir.
Cibre İşletme aşaması 4 ton/yıl Seraya gübre olarak serpilecektir.
Ambalaj Atığı Paketleme aşaması 50 kg/yıl Yenileriyle değiştirilecektir.
Şarap üretim tesisinde hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Ürünlerin paketlenmesi sırasında oluşacak ambalaj atıkları ise 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilecek ve üretim yerlerine geri gönderilerek yenileriyle değiştirilecektir.
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar da 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, Urla Belediyesi’nin Katı Atık Deponi Alanına gönderilecektir.
Üretimde cibre adı verilen meyvelerin posaları da katı atık oluşturmaktadır. Cibre hayvan yemi olarak kullanıldığından değerlidir. 1 ton üzümden ortalama % 20-25 oranında cibre oluşmaktadır. Tesisimizde oluşacak cibre yaklaşık 4 ton (yaklaşık % 20) olacaktır..Boş olan arazilerimizde sera ve diğer tarımsal üretimler yapılacaktır. Oluşan cibre tarlalara verim artışı için serpilmekle beraber, hayvan besi ihtiyacı olarak da verilecektir.
Üretimde cibre adı verilen meyvelerin posaları da katı atık oluşturmaktadır. Cibre hayvan yemi olarak kullanıldığından değerlidir. 1 ton üzümden ortalama % 20-25 oranında cibre oluşmaktadır. Tesisimizde oluşacak cibre yaklaşık 4 ton (yaklaşık % 20) olacaktır. Oluşan cibre tarlalara verim artışı için serpilmekle beraber, hayvan besi ihtiyacı olarak da verilecektir.
Hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Ürünlerin paketlenmesi sırasında oluşacak ambalaj atıkları ise 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilecek ve üretim yerlerine geri gönderilerek yenileriyle değiştirilecektir.
Personelden kaynaklanan evsel nitelikli katı atıklar da 05.04.2005 gün ve 25777 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği’ne uygun şekilde biriktirilerek, Urla Belediyesi’nin Katı Atık Deponi Alanına gönderilecektir.
Hammaddenin tesise getirilmesinde plastik kasaların kullanılması planlanmaktadır. Bu aşamada katı atık oluşmayacaktır. Oluşabilecek katı atıklar tesis çevresinde uygun şekilde biriktirilerek çöp toplama kamyonlarına verilecektir.
Oluşabilecek ambalaj atıklarının bertarafında 24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
Tesisimizde makinelerin büyük çoğunluğu elektrik enerjisi ile çalışacak olsada yakıt olarak 24 ton/yıl prina da kullanılacaktır. Yapılan hesaplamalarla, yakıtın gücü 0,069 MW olmaktadır. İşletme aşamasında yakıt tüketiminin 2 MW’nin altında olması nedeniyle, Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği Ek 8, A ve B Listelerinde tesisimize uygun madde bulunmamaktadır.
Tesiste herhangi bir inşaat söz konusu olmayacaktır. Ayrıca tesisimizde, çevreyi rahatsız edecek düzeyde gürültü oluşumu beklenmemektedir.
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliğinin Ek VII Listesinin (A) ve (B) gruplarında yer almayan tesis için Yönetmeliğin ilgili hükümlerine uyulacağını beyan ve taahhüt ederiz.

Buna göre 2872 sayılı Çevre Kanunu ve ilgili tüm yönetmeliklere, özelliklede:
30.07.2008 tarih ve 26952 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacağını taahhüt ederiz.
22.07.2006 tarih ve 26236 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Endüstri Tesislerinden Kaynaklanan Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacağını ve emisyon izni alınacağını taahhüt ederiz.
31.12.2004 tarih ve 25687 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Su Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği ve 1380 sayılı su ürünleri kanunu kapsamında olan su ürünleri istihsal ve üreme alanları ile ilgili tüm hususlara uyulacağını taahhüt ederiz.
10.08.2005 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz
07.03.2008 tarih ve 26809 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
14.03.2005 tarih ve 25755 sayılı resmi gazetede yayınlanan Tehlikeli Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'ne uyulacağını taahhüt ederiz
1472 sayılı iş ve işçi sağlığı ile ilgili kanun hükümlerinin aynen uygulanacağını taahhüt ederiz.
Flora ve fauna ile ilgili Bern Sözleşmesinde alınan kural ve kaidelerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
24.12.1973 tarih ve 14752 Parlayıcı Patlayıcı, Tehlikeli ve Zararlı Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde ve İşlerde Alınacak Tedbirler Hakkındaki Tüzük Hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
Olabilecek tehlikeli atıkların bertarafı için lisanslı firmalara verileceğini taahhüt ederiz.
05.04.2005 gün ve 25777 sayılı resmi gazetede yayınlanan Katı Atıkların Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine aynen uyulacağını taahhüt ederiz.
24.06.2007 tarih ve 26562 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Ambalaj Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği hükümlerine uyulacağını taahhüt ederiz.
Tesisin faaliyeti ve yeni ekipmanların montaj işlemleri süresince makine ve araçların yağ değişiminde oluşacak atık yağların bertarafında; 21.01.2004 tarih ve 25353 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren "Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği" hükümlerine uyulacağını taahhüt ederiz.
18.03.2004 tarih ve 25406 sayılı Resmi Gazetede Yayınlanan Hafriyat Toprağı, İnşaat ve Yıkıntı Atıklarının Kontrolü Yönetmeliği ve diğer mer'i mevzuat çerçevesinde tüm Yasa ve Yönetmeliklere uyulacağını taahhüt ederiz.

E K L E R

Vekâletname
Taahhütname

Aplikasyon Krokisi
Vaziyet Planı
Çaplı Tasarruf Vesikası

Sulu Prinanın Prina Fabrikasında Verildiğine Dair Belge
Yeterlik Belgesi
KAYNAKLAR
Atalay İ., 1982, Toprak Coğrafyası E.Ü. Sosyal Bilimler Fak. Yayın No:8 İzmir
Atalay İ., 1987, Türkiye Jeomorfolojisine Giriş. E.Ü. Edebiyat Fak. Yayın No:9 İzmir
Balıkesir Valiliği Çevre Koruma Vakfı, 2002, 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı, s 296.
Baran, İ. ve Yılmaz, İ., 1984, Ornitoloji Dersleri, Ege Üniversitesi Fen Fak. Kitaplar Serisi, No:87, Bornova, İzmir, 323 s.
Birdlife International, Birds in Europe, Population Estimates, Trends and Conservation Status, Information Press, Oxford, İngiltere.
Çevre ve Orman Bakanlığı, 2003, Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği
Çevre ve Orman Bakanlığı, 2005, Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği
Çırpıcı A., 1981, Murat Dağı (Kütahya-Uşak) florası üzerine araştırmalar, İstanbul Ünv. Doçentlik Tezi
Demirsoy A., 2002, Genel Coğrafya ve Türkiye Zoocoğrafyası
Demirsoy, A., 1992, Yaşamın Temel Kuralları/Omurgalılar/Amniyota (Sürüngenler, Kuşlar, Memeliler), Cilt - 3 / Kısım – 2, 199-452 s.
Durmuşkahya C., 2000, Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı Biyoçeşitliliği Üzerine İncelemeler. Ege Ünv. Fen Bil. Ens. Biyoloji Böl. Yüksek Lisans Tezi
Eken, G., Bozdoğan, M., İsfendiyaroğlu, S., Kılıç, DT., Lise, Y. (editörler), 2006, Türkiye’nin Önemli Doğa Alanları, Doğa Derneği, Ankara, I. Cilt - 473 s ve II. Cilt - 639 s.
Eken, G., Kılıç, DT., 2004, Türkiye’nin Önemli Kuş Alanları-2004 Güncellemesi, Ankara.
Gemici Y, Seçmen Ö, Yılmazer Ç, 1990, Batı Anadolu Orman ve Maki Vejetasyonunun Ekolojik ve Sosyolojik Özellikleri, X. Biyoloji Kongresi 18-20 Temmuz 1990 Erzurum
Gemici Y., 1988, Batı Anadolu’da Bitki Örtüsünün Tahribi ve Doğurduğu Problemler, Çevre 88 Dördüncü Bilimsel ve Teknik Çevre Kongresi 5-9 Haziran 1988 İzmir.
Kalelioğlu, U., Özkan, N., 2000, Türkiye’nin Taraf Olduğu Uluslararası Çevre Sözleşmeleri, İzmir Barosu Yayınları, İzmir.
Kayacık H., 1981, Orman ve Park Ağaçlarının Özel Sistematiği, İst. Ü. Orman Fak. Yayın No: 2766/287, İstanbul
Müezzinoğlu, A. 1987, Hava Kirliliğinin ve Kontrolünün Esasları, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayınları Yayın No: 0908.87.DK.006.042, İzmir, 1987.
Seçmen Ö. Ark., Tohumlu Bitkiler Sistematiği, 2000 Ege Üniv. Fen Fak. Kitaplar Serisi: 116, İzmir
Seçmen Ö., 1977, Nif Dağı’nın Vejetasyonu ve Florası Üzerine Bir İnceleme Doçentlik Tezi E.Ü. Fen Fak. Bornova, İzmir.
Seçmen Ö., Gemici Y., Bekat L., görk G., 1986, İzmir Yöresi Frigana Vejetasyonun Bitki Sosyolojisi Yönünden Araştırılması, Doğa Bilim Dergisi, Biyoloji D.C. 10 sayı 2 sf. 197-205
Şengül F., Endüstriyel Atıksuların Özellikleri ve Arıtılması D.E.Ü. Yayınları No:172
T.C. Çevre Bakanlığı, 1997, Türkiye Çevre Atlası
TMMOB Kimya Müh. Odası, 1991, Hava Kirliliği Kontrol ve Denetimi, Mayıs 1991
Yaltırık F., Efe A., 1989., Otsu Bitkiler Sistematiği İ.Ü.Yayın No: 3568, İstanbul
Nuri Azbar, Nedim Vardar, Metin Akın, Işıl Cevilan, 1. Zeytinyağı Üretiminde Çevre Sorunları ve Çözümleri Uluslararası Çalıştayı, Balıkesir, 2002.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder